Plato in het Vaticaan

Pleidooi voor Gezond Verstand in Wetenschap, Kerk en Democratie

Jeroen Buve

Plato in het Vaticaan

ingenaaid: € 24.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-79378-33-3, geïllustreerd, 299 blz., July 2012
Formaat: 24.0 (h) x 15.0 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 518 gram.

redacteur: Fokkelien von Meyenfeldt

trefwoorden: Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, Katholicisme, Protestantisme, Islam, Oecumene, Eucharistie, Nederland, Europa, Rechtsstaat, Metafysica, ...

Plato in het Vaticaan

Dit werk is ontstaan uit de groeiende onrust over de sterfhuisconstructie, waarbij met name de Rooms-Katholieke Kerk in Europa – en met name in Nederland – zich lijkt te hebben neergelegd. Maar bij de analyse van dit fenomeen kwam een wereld van problemen bovendrijven, die de 76-jarige auteur in de vijftig jaar van zijn filosofisch actieve leven niet eerder zo intensief gevolgd had, maar die hem nu in staat stelden de metafysica een smoel te geven. Ook die zit namelijk in een sterfhuisconstructie: belaagd door sceptici, positivistische wetenschappers en overtuigde atheïsten, is de metafysica inmiddels tot het skandalon van de filosofie geworden.

Metafysica wordt gezien als iets voor softies en naïevelingen. Wie aan een woordbrij genoeg heeft, moet vooral metafysica gaan studeren – als je dat tenminste überhaupt nog ergens kunt studeren. Want waar het nog aan de universiteiten wordt gedoceerd, is dat vooral in de vorm van een nostalgisch heroverwegen van een van de vele varianten, die de geschiedenis van het metafysische denken van 450 voor Christus tot pakweg 1840 gekend heeft. Wie daar nu nog een actuele boodschap in ziet, is ofwel een onverbeterlijke idealist ofwel een gelovige aanhanger van Thomas van Aquino.

Jeroen Buve weet in één boek de metafysica dermate actueel te maken, dat zelfs de meest cynische collega’s met goed doordachte argumenten zullen moeten komen, om de strikt wetenschappelijke pretenties van zijn betoog te weerleggen. Hij laat overtuigend zien, dat de hele positivistisch ingestelde wetenschap evenals de officiële rooms-katholieke leer zwaar op Aristoteles leunen en juist daardoor geen weerwoord hebben op de extreme vormen van rationalisme, die onze maatschappij in al haar geledingen beginnen op te breken. Ook de kerken hebben daar geen adequaat antwoord op, omdat zij op dezelfde leest geschoeid zijn. Buve beroept zich daarbij op de geest van Plato en op diens tegenwoordig zo verguisde ideeënleer, waarvan hij de actuele probleemoplossende mogelijkheden laat zien in een uitermate deskundig, overtuigend en tegelijk zeer goed leesbaar betoog.

Meer teksten en voorbeelden:

Benedictijns Tijdschrift 2012/3“Een boek dat je wakker schudt. Het begint al bij de typografische presentatie... lees de hele tekstPaul Cliteur“Ik denk dat met name wanneer het ingewikkeld wordt, wanneer er belangrijke... lees de hele tekstWim Couwenberg“... (een) prachtig uitgegeven boek (...) met daarin een krachtig geformuleerd... lees de hele tekstflaptekst"J. Buve voert het woord als filosoof, maar hij kiest niet voor de opsluiting... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.