Europa Reflexief

De Europese Unie doordenken met Von Hildebrand, Hollak en Merleau-Ponty

Damiaan Meuwissen

Europa Reflexief

gebonden: € 37.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-79378-90-6, 343 blz., December 2012
Formaat: 24.5 (h) x 17.5 (b) x 4.0 (d) cm. Gewicht: 857 gram.

co-auteur: Jeroen Buve; Sybrand Buve

trefwoorden: Europese Unie, Europa, Europese Grondwet, Staatsrecht, Rechtsstaat, Metafysica, Vrijheid, Grondslagenleer, Natuurrecht, Democratie, Rechtsfilosofie, ...

Europa Reflexief

Damiaan Meuwissen voorzag als lid van de Commissie-Cals-Donner de Nederlandse Regering van adviezen die in 1983 leidden tot een nieuwe Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Nu buigt Meuwissen - die intussen naam gemaakt heeft als een van de meest erudiete rechtsfilosofen van de Lage Landen - zich over een steeds actueler wordende kwestie: de onmiskenbaar constitutionele implicaties van de Europese Unie. Na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon door alle 27 EU-lidstaten is op 1 december 2009 wel degelijk een nieuwe constitutionele werkelijkheid ontstaan, al wordt het woord ‘Europese Grondwet’ angstvallig vermeden na het échec van 2005.

Hoogste tijd dus voor een grondige bezinning op de Europese Geest!
Wat zijn de waarden en grondslagen van de Europese Unie? Tot hoever kan de uitbreiding gaan? Waar liggen de grenzen van Europa? Is voor de Unie een federale toekomst weggelegd, en zo ja: wat betekent dit dan voor Nederland, voor Vlaanderen of voor de Nederlandse taal? Welke is de positie van religies binnen Europa? Houden we vast aan de vrije marktpolitiek? Hoe sociaal is de Europese Unie? Hoe worden grondrechten en burgerlijke vrijheden gewaarborgd?

Aan de hand van Europese denkers als Hegel, Husserl, Heidegger, Von Hildebrand, Merleau-Ponty, Hollak, Gadamer en Habermas voltrekt Meuwissen een wijsgerig-juridische doordenking van het Europese project: bespiegelingen die verder gaan dan de waan van de dag. Want één ding is duidelijk: de Europese Unie is niet vrijblijvend en waait niet meer over; ze is een op wereldschaal uniek vredesproject, in 1952 mede door de Benelux-landen gestart met vérstrekkende gevolgen voor nu 550 miljoen Europeanen. De Nobelprijs voor de Vrede 2012 heeft de Europese Unie dubbel en dwars verdiend.

Meer teksten en voorbeelden:

Paul Cliteur in Acta Launiana‘Mijn keuze is op Meuwissen gevallen, omdat het interessant is ook wat aandacht... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.