De Lytse Prins

paperback/ gebrocheerd: € 15.50

ISBN: 978-90-8954-496-4, geïllustreerd, 93 blz., November 2012, Fries
Formaat: 19.0 (h) x 12.5 (b) x 0.7 (d) cm. Gewicht: 128 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: mearke, ferhalen, prins, foks, piloat

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

Modern mearke mei wûnderlike en wize ferhalen

De Lytse Prins is in modern mearke en in boek foar jong en âld. In piloat makket in needlanning yn ’e Sahara en treft dêr de lytse prins, dy’t him wûnderlike en wize ferhalen fertelt...

-Farwol, sei de foks. Dit is myn geheim. It is tige simpel: kinst it bêste sjen mei it hert. Dêr’t it om giet, dat is mei de eagen net te sjen.
-Dêr’t it om giet, dat is mei de eagen net te sjen, sei de lytse prins it him nei, om it te ûnthâlden.

De auteur, Antoine de Saint-Exupéry, dy’t ek de prachtige yllustraasjes makke, wie piloat en yn tsjinst fan ’e alliearden. Hy skreau De Lytse Prins yn it oarlochsjier 1943. In jier letter kaam er om doe’t syn fleantúch op in ferkenningsflecht delhelle waard.

It boek is al yn withoefolle talen oerset en heart ta de klassiken fan ’e wrâldliteratuer. Dizze útjefte, in oersetting fan Jacobus Quiryn Smink, ferskynde yn 1998 foar it earst yn it Frysk by de Koperative Utjowerij yn Boalsert. Dit is in yntegrale werútjefte fan dy publikaasje.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

De Kleine Prins

gebonden: € 14.50
De verteller, een piloot, vertelt hoe hij na een noodlading met zijn vliegtuig in de woestijn de kleine prins ontmoet. De kleine prins ...

De Kleine Prins

gebonden: € 19.95
De verteller, een piloot, vertelt hoe hij na een noodlading met zijn vliegtuig in de woestijn de kleine prins ontmoet. De kleine prins ...

De Kleine Prins

paperback/ gebrocheerd: € 9.95
De verteller, een piloot, vertelt hoe hij na een noodlading met zijn vliegtuig in de woestijn de kleine prins ontmoet. De kleine prins ...

De klaine prins

gebonden: UITVERKOCHT!
Dut prachtige moderne sproky, skreven foor jong en oud en illustreerd deur de auteur, wort over de hele wereld tot de klassiken rekend. De ...

De kleine Prins

gebonden: € 19.95
Luxe editie van het prachtige moderne sprookje, geschreven voor jong en oud en schitterend geïllustreerd door de auteur. De verteller, ...

De kleine prins

paperback/ gebrocheerd: € 14.95
Dit prachtige moderne sprookje, geschreven voor jong en oud en schitterend geïllustreerd door de auteur, wordt over de hele wereld tot ...

De Kleine Prins

gebonden: € 16.95
Voor zo velen van ons een favoriete klassieker, nu in mooi gebonden formaat – in de oorspronkelijke uitgave - een ideaal cadeau om te geven ...

De Kleine Prins

gebonden: € 12.45
De verteller, een piloot, vertelt hoe hij na een noodlading met zijn vliegtuig in de woestijn de kleine prins ontmoet. De kleine prins ...

De kleine prins pop up editie

gebonden: € 29.95
In deze integrale uitgave van ´De kleine prins´ zijn bijna alle illustraties driedimensionaal of bewegend uitgevoerd. Dit prachtige moderne ...

De Kleine Prins

paperback/ gebrocheerd: € 9.95
Dit prachtige, moderne sprookje, geschreven voor jong en oud en schitterend geïllustreerd door de auteur, wordt over de hele wereld tot ...

De kleine prins

gebonden: € 12.50
Dit prachtige moderne sprookje is nu opnieuw vertaald door Erik van Muiswinkel. Het is geliefd bij jong en oud, en schitterend geïllustreerd ...

De kleine prins

gebonden: € 12.00
Het bekende boek geschreven in Eenvoudige taal. dit boek heeft het keurmerk "Makkelijk Lezen"

De kleine prins

gebonden: € 12.50
Prachtig modern sprookje voor jong en oud De verteller, een piloot, ontmoet na een noodlanding in de Sahara de kleine prins. De betoverende ...

De kleine prins

gebonden: € 15.50
Het belangrijkste is onzichtbaar voor de ogen. Je moet met je hart zoeken.

Meer boekennieuws op Facebook.