Bilderdijk en de Verlichting

Gerard Leliefeld

paperback/ gebrocheerd: € 18,95
ISBN: 978-90-71633-18-8, geïllustreerd, 270 blz., november 2012
Formaat: 23,0 (h) x 15,0 (b) x 2,5 (d) cm. Gewicht: 350 gram.

Bilderdijk en de Verlichting

Met dezelfde aandacht voor (cultuur)historische details als waarmee hij eerder in twee delen Over het leven van een
zonderling genie: Mr. Willem Bilderdijk (1756-1787) en (1788-1798) schreef, heeft Gerard Leliefeld nu de verhouding van Bilderdijk tot de Verlichting geschetst.
Voordat hij het derde en laatste deel over diens leven zal publiceren, wilde hij in een tussenboek de balans van de politieke, filosofische, godsdienstige, religieuze en spirituele ontwikkelingen van Bilderdijk in het begin van de negentiende eeuw opmaken. Drie gebeurtenissen staan daarbij centraal: de Leidse buskruitramp van 1807, de publicatie van Da Costa’s Bezwaren tegen de geest der eeuw (1823) en de watersnoodramp van 1825.
In zijn beschouwing betrekt Leliefeld ook parallellen tussen het fundamentalisme van christenen toen en islamieten nu. Kunnen er in dit opzicht lessen uit de geschiedenis worden geleerd? Zo ja, welke zijn dat dan? Een fragment uit Het Buitenleven (1802) geeft een idee hoe Bilderdijk (zelf een onvrijwillige balling)tegenover het vraagstuk van asielzoekers in Nederland stond:
‘Ons gastvrij vaderland verstoot de vreemdeling niet.’ Tegelijk waarschuwde hij zijn landgenoten voor ‘vertroeteling’ van allochtonen: ‘Geef geen dolheid plaats in woeste zucht naar het vreemde.’ Men kan dit standpunt verrassend noemen voor een man die van ‘fraternité’ niets moest hebben, tenzij hij engelen zijn broeders mocht noemen.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.