Langdurige zorg

ingenaaid: € 38.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-77822-66-1, geïllustreerd, 192 blz., July 2012
Formaat: 21.0 (h) x 15.5 (b) x 10.0 (d) cm. Gewicht: 200 gram.

redacteur: Marian Adriaansen; Pieter Hermsen; Rob van der Sande

trefwoorden: Chronische zorg Langdurige zorg Gedragsverandering Chronische aandoeningen Chronic Care Model Zelfmanagement Kosten, baten en financiering ...

Hoe behoud je de regie van het leven?

(Voor een inkijkexemplaar ga naar bol.com)

'Landurige zorg' is verplichte literatuur voor in het bijzonder verpleegkundig specialisten, HBO verpleegkundigen en paramedici.

In dit boek kan men lezen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om langdurige zorg te verbeteren en te vernieuwen. Dit boek kan gezien worden als het paradepaard op het gebied van inhoudelijke informatie over langdurige zorg.

Hoe kan men mensen met een of meer chronische aandoeningen of een handicap zo goed mogelijk ondersteunen in het blijven functioneren en participeren in onze samenleving? Daarover onder andere gaat 'Langdurige zorg'.

In de verschillende hoofdstukken gaan de auteurs in op een aantal belangrijke onderwerpen. Aan de orde komen thema's als epidemiologische en gezondheidseconomische vraagstukken, veroudering als ook items als zelfmanagement, de organisatie van de zorg, palliatieve zorg.

De auteurs:

Marian Adriaansen is verpleegkundige. Ze is als Lector Langdurige Zorg verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, met als aandachtsgebied de kwetsbare oudere. Ze is hoofdredacteur van TvZ.

Jo Caris is sinds 2004 als Academic Director en als docent en onderzoeker verbonden aan TiasNimbas. Ruim 30 jaar vervulde hij een eindverantwoordelijke functie in diverse zorgorganisaties.

Dorly Deeg is verbonden aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum en sinds 2001 strategisch hoogleraar Epidemiologie van de veroudering. Haar onderzoek richt zich op veranderingen in het dagelijks functioneren van ouderen en hun beleving daarvan.

Yvonne Engels is als coördinator onderzoek werkzaam bij de afdeling anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde van het UMC St. Radboud. Zij is vanaf de oprichting betrokken bij deze snel groeiende onderzoeksgroep op het gebied van de kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg en pijnbehandeling.

Pieter Hermsen is al ruim 30 jaar werkzaam in de zorg voor en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en chronisch zieken. Hij maakt deel uit van een aantal Raden van Toezicht in de zorg en is bestuurslid namens de werkgevers bij kenniscentrum Calibris.

Johan Polder is projectleider bij het Centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. Naast zijn functie bij het RIVM is hij bijzonder hoogleraar 'Economische aspecten van gezondheid en zorg' aan de Universiteit van Tilburg. Ook is hij gastdocent gezondheidseconomie bij een aantal onderwijsinstellingen.

Mieke Rijken studeerde gezondheidswetenschappen. In 1995 kwam zij in dienst bij het NIVEL als onderzoeker op het terrein van de paramedische zorg en de vraaggestuurde zorg. Sinds 2000 is ze daar werkzaam als programmaleider van het onderzoeksprogramma 'Zorgvraag van chronisch zieken en gehandicapten'.

Rob van der Sande is van huis uit verpleegkundige en heeft als zodanig verschillende jaren gewerkt in de psychiatrie. Hij behoorde tot de wetenschappelijke staf van de Gezondheidsraad, waar hij de overheid adviseerde op het gebied van health technology assessment, ouderengeneeskunde, traumatologie etc. Sinds eind 2009 is hij als lector verbonden aan het Lectoraat Langdurige Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Els Verschuur werkte als HBO-verpleegkundige in de MGZ en AGZ. Ze werkte als docent in het gezondheidszorgonderwijs, eerst in het MBO en later, na de studie Verplegingswetenschappen in het HBO. Vanaf 2009 werkt ze bij het Lectoraat Langdurige Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.