Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap

Prof. dr. Th.N.M. Schuyt

Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap

ingenaaid: € 19.00

ISBN: 978-90-77024-66-9, 128 blz., August 2012
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 255 gram.

Hernieuwde aandacht voor filantropie in Nederland

In Nederland wordt zo’n 4,7 miljard euro aan goede doelen besteedt (cijfers 2009): dit bedrag bestaat uit 1.9 miljard euro aan particuliere giften, 0,2 miljard aan legaten, 0,4 miljard van fondsen, 1,7 miljard euro van bedrijven en 0.4 miljard van goededoelenloterijen. Sinds 1995 wordt er in Nederland een macro-economische onderzoek naar filantropische bijdragen uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Tweejaarlijks verschijnt op basis daarvan de publicatie ‘Geven in Nederland’.

Dit boek biedt een inleiding in moderne filantropie. In de meest algemene zin slaat ‘filantropie’ op handelen dat voortkomt uit liefde voor de ander, voor anderen of de mensheid, hetgeen de letterlijke betekenis is van het Griekse begrip philos anthropos. Het voorvoegsel ‘modern’ doelt op de betrokkenheid en bereidheid van burgers, fondsen, kerken en bedrijven om – vrijwillig – bij te dragen aan de maatschappij. Filantropie wordt in Nederland en Europa herontdekt als inkomstenbron. Zo heeft de Europese Commissie – het Directoraat Research and Innovation – filantropie in 2011 opgewaardeerd tot financial instrument van het Europese Innovatiebeleid.
De wetenschappelijke bestudering van de economische waarde van filantropische bijdragen staat nog in de kinderschoenen. Studie maken van filantropie blijkt nodig te zijn: hoewel filantropie in alle maatschappijen voorkomt en filantropisch gedrag, net als altruïstisch gedrag, tot het normale menselijk repertoire behoort, wordt filantropie nog dikwijls met vragen omgeven. Wetenschap draagt middels onderzoek en onderwijs bij aan het vergroten van inzicht in filantropie. Aandacht vanuit de wetenschap verhoogt tevens het maatschappelijk aanzien van filantropie als sector en inkomstenbron én legitimeert deze.
Dit boek is geschreven als introductie voor een breed lezerspubliek. Het is bestemd voor studenten en wetenschappers, voor bestuurders, beleidsmakers en politici, voor non-profits, voor fondsenwervers, grantmakers en filantropen, voor filantropische organisaties en voor al diegenen die geïnteresseerd zijn geraakt in dit boeiende fenomeen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.