Sitebuorren, myn eigen paradys

Oantinkens

Auck Peanstra

Sitebuorren, myn eigen paradys

e-Boek (ePub): € 6.00

ISBN: 978-90-8954-392-9, May 2012, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Fryske Biblioteek, autobiografy, Fryslân

Auck Peanstra

Boppe wetter kommen brieven fan har mem binne foar
Auck Peanstra oanlieding om de oantinkens oar it plak fan har jeugd op te skriuwen.
Dy brieven jouwe in byld fan it erflik wrotten en wramen fan de boer en de noed om fee en bedriuw.
Fan dy noeden hat lytse Auck net witten, foar har wie it libben ien grut feest.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.