Alexander de Grote

Leven, betekenis en uitspraken

Plutarchus

Alexander de Grote

e-Boek (ePub): € 5.50

ISBN: 978-90-76792-18-7, geïllustreerd, May 2012

Uitgever: Chaironeia

trefwoorden: Alexander de Grote, biografie, Perzië, Macedonië, Aristoteles, Xerxes, Alexandrié

beschrijving

Hoewel Alexander in het algemeen een toonbeeld van zelfbeheersing was en daarom ook door Plutarchus wordt bewonderd, zijn er tijdens zijn leven toch talrijke gebeurtenissen geweest, waarbij hij tot verbijstering van zijn omgeving, maar ook van de huidige lezer er niet geslaagd is zijn emoties met filosofisch gedachtegoed te bedwingen. Plutarchus weet deze tegenstellingen meesterlijk naast elkaar te plaatsen
Hij wil geen geschiedwerk schrijven, maar een psychologisch verslag geven van zielenroerselen en karaktertrekken van zijn hoofdpersoon. Tevergeefs zal de historisch geïnteresseerde lezer zoeken naar gedetailleerde beschrijvingen van de "schuine falanx", veldtochten, belegeringen, veldslagen en strijdtaferelen. Dat was in de tijd van Plutarchus al haarfijn beschreven door auteurs als Ptolemaios, Kallisthenes, Chares, Onesikritos, Kleitarchos en vele anderen. Iedereen kon deze werken in bibliotheken inzien. Plutarchus is echter bovenal een filosoof, een praktische filosoof, die de mensen met zijn Biografieën wil onderrichten en met zijn karaktertekeningen wil laten zien, hoe de goede en slechte eigenschappen van beroemde figuren hun omgeving en hun eigen positie hebben beïnvloed
Het is verbazingwekkend te lezen, met welke kwaliteiten Alexander aan de ene kant in zo'n korte tijd zo'n enorme macht wist op te bouwen: onverzettelijkheid, doorzettingsvermogen, moed, eenvoud, tactisch en psychologisch inzicht, zelfbeheersing en bescheidenheid, maar hoe hij aan de andere kant zo wreed en hard kon zijn jegens zijn vijanden, zodat hij heden als een oorlogsmisdadiger te boek zou staan; hoe paranoïde hij was wat mogelijke aanslagen betreft en volstrekt bijgelovig ten aanzien van voortekenen en goddelijke uitspraken. Zo laat Plutarchus ons de grootheid en de kleinheid van de mens zien.

2e,gewijzigde druk 2010

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.