Nederland Emigratieland (1845-1960)

Landverhuizing, gastarbeid in Duitsland, inburgering in Amerika

dr Pieter Stokvis

paperback/ gebrocheerd: € 13,50
ISBN: 978-90-71633-13-3, 92 blz., augustus 2011 UITVERKOCHT!

trefwoorden: Emigratie,landverhuizing, gastarbeid in Duitsland, inburgering Amerika

Nederland Emigratieland (1845-1960)

Nu is Nederland, evenals in de Gouden Eeuw,een immigratieland, maar tussen 1845 en 1960 was het vooral een emigratieland. Dit tweeluik over landverhuizing en inburgering biedt een beknopt, thematisch toegespitst overzicht van de grensoverschrijdende migratie van Nederlanders in de negentiende en twintigste eeuw. Een onderbelicht thema dat aandacht krijgt, is dat Duitsland rond 1900 Amerika overtroefde als bestemming.Tussen 1914 en 1918 droegen zelfs meer dan 100.000 Nederlandse gastarbeiders bij aan de Duitse oorlogsinspanning! Bij de beschrijving van het integratieproces ligt het accent op Amerika als land van aankomst. Opeenvolgende generaties Nederlandse immigranten zijn er ‘ingeburgerd’, de ‘gereformeerden’ onder hen met behoud van godsdienstige identiteit tot in de vierde en vijfde generatie. Hoe dat in zijn werk is gegaan,laat de auteur zien door de strategieën en lotgevallen van gereformeerde Nederlandse immigranten te bespreken aan de hand van analyses van de Amerikaanse immigratiegeschiedenis. Uit hun snelle culturele en trage sociale inburgering kan men lessen trekken die relevant zijn voor de inburgeringsproblematiek in Nederland.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.