De reüny

in rock ´n roll roman

Freddy Scheltema

De reüny

paperback/ gebrocheerd: € 17.50

ISBN: 978-90-8954-289-2, 201 blz., April 2011, Fries
Formaat: 21.0 (h) x 14.5 (b) x 1.9 (d) cm. Gewicht: 302 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Humor, muzyk, optredens, jongerein, opgroeie, drank, leafde, rock ´n roll, spanning

Hilaryske roman opkomst en ûndergong doarpsband

Jacob hat al jierren net mear oan syn jeugd yn Fryslân tocht. Hy wennet yn België en hat it drok genôch mei syn suksesfolle automatisearringsbedriuw. Oant der op in dei in brief troch de bus rûgelet oer in reüny. De inisjatyfnimmers binne syn jeugdleafde, de ûnbegryplike Maria, en twa oare bandleden: Maria har man Jehannes en Jacob syn âlde maat, de toarstige Arnold. Sy wolle de ‘wereldband’ Splitz, dy’t yn har jonge jierren sa’n sukses hie yn Hollum, op âldjiersnacht opnij ta libben bringe mei in in fantastysk konsert. Jacob hat der earst net folle sin oan. Hy is wrantelich omdat alles blykber al regele is en hy der mei goed fatsoen net mear ûnderút kin. Mar geandewei krijt er de geast en komme de âlde ferhalen fan dy bysûndere tiid wer by him boppe.
Yn dizze roman tekenet Freddy Scheltema op tige humoristyske en sfearfolle wize opkomst en ûndergong fan in doarpsband út Fryslân. Yn de oanrin nei it konsert komme gloarieuze mominten en fantastyske erfarings boppe. Mar ek skeel en âld sear, leafde en ferlies. It boek ferdivedearret en ferrast oan ’e ein ta.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.