Over het leven van een zonderling genie:Mr.Willem Bilderdijk (1756-1787)

Gerard Leliefeld

paperback/ gebrocheerd: € 34,95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 978-90-71633-00-3, geïllustreerd, 558 blz., juni 2011
Formaat: 23,0 (h) x 15,0 (b) x 3,0 (d) cm. Gewicht: 741 gram.

trefwoorden: Bilderdijk: schrijver, dichter, jurist, filosoof, historicus, taalgeleerde, geoloog, theoloog

Willem Bilderdijk, de 'grote Ongenietbare' .

Na de uitgave van zijn verzamelde gedichten en verhalen en Condities(zonder welke niet) & Berichten uit Berlicum (2009), waarin Gerard Leliefeld zijn kritisch commentaar op schrijvers als Maarten ’t Hart, Thomas Roosenboom,
J.J. Voskuyl en Hella Haasse geeft, is nu Willem Bilderdijk aan de beurt. In deze aanzet tot een biografie worden het leven en de werken van de grote dichter uit de achttiende en negentiende eeuw beschreven, met veel aandacht voor (cultuur)historische details en de waarderingsgeschiedenis van de figuur Bilderdijk.
De als neutraal en objectief bekendstaande biografie van
R.A.Kollewijn uit 1891, een standaardwerk voor bilderdijkianen, bleek allang aan een revisie toe te zijn. Waarom dat zo is, leert de lezer gaandeweg begrijpen, nadat hij in de even wonderlijke als zonderlinge wereld van Bilderdijk is ingevoerd.
De chroniqueur van zijn leven, die nadrukkelijk geen
biograaf wil worden genoemd, laat de ‘grote Ongenietbare’
zoveel mogelijk zelf aan het woord, omdat hij ervan overtuigd is, dat Bilderdijk als stilist zijn tijdgenoten verre overtrof. Stellig was hij niet de grootste jurist, theoloog, historicus, taalgeleerde, geoloog en filosoof van zijn tijd, maar wat Bilderdijk op deze en andere terreinen schreef en dichtte, is alleen al door de originele manier waarop hij zijn weldoordachte standpunten, woeste meningen
en hartstochtelijke gevoelens uitdrukte, zeer de moeite waard.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.