Klassengesprekken

Eeen interactieve benadering van onderwijs in multiculturele klassen

Mylène Hanson

Klassengesprekken

ingenaaid: € 17.00

ISBN: 978-90-77024-03-4, 144 blz., April 2002
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 281 gram.

trefwoorden: Intercultureel onderwijs

beschrijving

Omdat Nederland een multiculturele samenleving is, zijn Nederlandse basisscholen wettelijk verplicht om intercultureel onderwijs te verzorgen. Er zijn inmiddels dan ook diverse lesmethodes op interculturele basis verschenen. Over de dagelijkse praktijk van onderwijs in multiculturele klassen in Nederland was tot nu toe echter nog nauwelijks iets bekend. Voor leerkrachten is niet altijd even duidelijk wat onder ‘intercultureel’ verstaan moet worden of hoe zij daar in de klas invulling aan kunnen geven. Dit boek beschrijft en analyseert de manier waarop leerkrachten en leerlingen omgaan met de dagelijkse praktijk van diversiteit op hun school en in de klas. Het onderzoek is geplaatst in de actuele discussie over Nederland als multiculturele samenleving. Het laat zien dat de onderwijsstijlen van de leerkrachten verbonden zijn met maatschappelijke en persoonlijke visies op multiculturaliteit. Dit boek biedt voor zowel wetenschappers als mensen uit de onderwijspraktijk, politici en journalisten aanknopingspunten om te reflecteren op hun ideeën over een multiculturele omgeving en hun handelen daarin.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.