Griene Simmer

Bart Kingma

Griene Simmer

paperback/ gebrocheerd: € 16.50

ISBN: 978-90-8954-244-1, 160 blz., September 2010, Fries
Gewicht: 278 gram.

e-Boek (ePub): € 12.50

ISBN: 978-90-8954-247-2, geïllustreerd, September 2010, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Leafde, skuld, iensumheid, reklame, noardwesten Fryslân, seedyk

Prachtige roman oer leafde, skuld en iensumheid

Luc Franken, krekt op frije fuotten kommen nei in ûnderstelde misdied, besiket syn libben op ’e nij stal te jaan. Dêrfoar moat er ôfrekkenje mei alles wat him foardien hat yn de jierren foar syn fêstsitten. In nije leafde mei in jonge studinte helpt him om yn de gaten te krijen wat der misgie, op de pleats, mei Lucs broer en syn frou, yn de leafde, en foaral mei Luc sels.
Twivel tsjinoer trochpakken, skuld en boete, wierheid boppe werklikheid, winners en ferliezers. Dit alles yn in dekor fan iensumens, stilte en soms treastjaande natuer oan de seedyk yn it noardwesten fan Fryslân.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.