Dan dogge wy it sels

De geschiedenis van het Friestalige gesproken boek voor blinden en slechtzienden

Ad van der Waals

Dan dogge wy it sels

paperback/ gebrocheerd: € 14.50

ISBN: 978-90-8954-231-1, 109 blz., September 2010, Fries
Formaat: 21.0 (h) x 14.5 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 194 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Gesproken boek, blinden en slechtzienden, Friese bibliotheekhistorie

Bijzonder stuk bibliotheekhistorie gesproken boek

Eind van de jaren zestig nam een groepje Friezen het initiatief om Friestalige boeken in gesproken vorm uit te brengen. Zij vonden dat de toenmalige blindenbibliotheken niets of te weinig deden en onder het motto “Dan dogge wy it sels” begonnen zij hun activiteiten in een caravan, achter het huis van een van de initiatiefnemers.
Het boek van Ad van der Waals gaat over de geschiedenis van het blindenbibliotheekwerk in Friesland, over het Komité Sprutsen Frysk Boek en over de vele partijen en problemen waarmee het Komité - gewild of ongewild - te maken kreeg in haar streven om Friese boeken aan Friestalige lezers aan te kunnen bieden. Allerlei factoren van bestuurlijke, financiële, organisatorische, technische en politieke aard maakten het niet gemakkelijk voor de Friese initiatiefnemers om gestalte te geven aan hun ambities. Er moesten veel belemmeringen worden overwonnen die samenhingen met de onderlinge verhoudingen tussen de landelijk werkende blindenbibliotheken, met het subsidiebeleid van de rijksoverheid en met de voorwaarden die de overheid aan subsidiering stelde. Het gaat over de geschiedenis van het landelijke en het Friese blindenbibliotheekwerk in vooral de periode 1968-1973, met later nog een aantal momenten dat er sprake was van ontwikkelingen die als bedreigend werden ervaren voor het voortbestaan van de studio in Sneek en daarmee de productie van Friestalige boeken.
Momenteel omvat de collectie Friestalige boeken bij het Loket bijna 1400 titels. De vraag of dat aantal er ook zou zijn geweest als niet in 1968 gewoon begonnen was met inspreken is natuurlijk nooit te beantwoorden.
Met dit boek heeft Ad van der Waals een bijzonder stukje bibliotheekhistorie vastgelegd.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.