Feiten dansen, woorden zingen

Uit het werk van Ida Overdevest

Sandra van Beek, Liesbeth Sluiter, Mieka Vroom

Feiten dansen, woorden zingen

ingenaaid: € 5.00

ISBN: 978-90-806049-1-9, 116 blz., July 2000
Formaat: 19.0 (h) x 12.0 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 150 gram.

trefwoorden: parterre, ida overdevest, liesbeth sluiter

Voorwoord

Als wij aan Ida denken, voelen we de beet van het gemis. In de tijd vlak na haar dood was dat de beet van een krokodil, later meer het langzaam malen van de stompe kiezen van een herkauwer. Hoe je het ook omschrijft, een rotgevoel blijft het.

We hebben dit boekje gemaakt omdat we vinden dat Ida geweldig schreef, en haar werk een beter lot verdiende dan dat van visverpakking - een bestemming die zijzelf graag mocht vermelden als je je op hoge poten kwam beklagen over redactionele ingrepen in je werk. Om te beginnen lazen we tijdschriften, boekjes en brochures waarin Ida haar sporen heeft nagelaten. Al werkend merkten we dat we af en toe vrolijk werden. We lachten om alle tegendraadse voorvallen die we met haar hebben meegemaakt en die vaak in haar teksten zijn terug te vinden, we genoten van haar onvoorspelbare hink-stapsprong taalgebruik. We vonden de levende Ida terug.

We hebben Ida’s werk, voor zover niet toch als visverpakking geëindigd, onder elkaar verdeeld en ieder kwam met een eigen verhaal terug. Die verhalen gingen over de stadia van Ida’s journalistieke loopbaan, haar taalgebruik, en de aanwezigheid van haar eigen omgeving in al haar stukken. We hebben ze uitgewerkt tot drie hoofdstukjes. Er zijn soms overlappingen. Die hebben we laten staan: het was ondoenlijk onze gedachten en gevoelens te vierendelen.

Het leeuwendeel van dit boekje bestaat uit artikelen van Ida zelf. We kozen voor teksten die we mooi vonden, ontroerend, grappig, kortom kenmerkend voor Ida op haar best. Dat heeft tot gevolg dat de selectie een beetje is scheefgetrokken. De jaren van Zône 3 en Plug zijn oververtegenwoordigd, omdat ze toen de ruimte had om haar eigen, onmiskenbare stijl voluit te ontwikkelen. Ze kon schrijven over wat haar na aan het hart lag en als het lukte ging de tekst galopperen en hoorde je de woorden grinniken. Zo willen we haar graag onthouden.


Sandra van Beek, Liesbeth Sluiter, Mieka Vroom

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.