De ring fan it ljocht

Ype Poortinga

De ring fan it ljocht

paperback/ gebrocheerd: € 32.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8954-171-0, geïllustreerd, 416 blz., April 2010, Fries
Formaat: 24.0 (h) x 16.5 (b) x 3.8 (d) cm. Gewicht: 776 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieker, mearkes, sagen, oarsprongsferhalen

Rike samling Fryske folksferhalen

De Fryske literatuer is ryk oan folksferhalen. Dat dy bewarre binne is te tankjen oan in oantal warbere sammelers dy’t fan de njoggentjinde ieu ôf de ferhalen opskreaune. Ype Poortinga reizge tusken 1970 en 1975 by fertellers lâns om harren folksferhalen op bân op te nimmen en út te wurkjen. It wiene benammen mearkes, sêgen en oarsprongsferhalen. Hy sammele sa’n seistûzen en lei in seleksje dêrfan fêst yn in rige fan sân mânske boeken, dy’t der tige goed ynfoelen. It earste, De ring fan it ljocht, kaam út yn 1976, de oare seis alle jierren dêrnei ien. Theun de Vries sette it earste diel oer yn it Nederlânsk.
Dit boek is de werútjefte fan de earste printing. De tekeningen binne fan G. van der Meer.

Dit ferhaleboek is in unyk foarbyld fan folksliteratuer, dy’t, om it mei in tsjinstridichheid te sizzen, al bestie doe’t it folk noch net skreau.
Klaas Jansma yn Frysk en Frij

Sommige verhalen zijn geniaal van eenvoud.
Dagblad van Noord-Limburg

Er is een groot aantal redenen om Fries te leren. Een ervan is ongetwijfeld het project van Ype Poortinga, die al jaren door Friesland trekt om de volksverhalen die daar nog leven te registreren en uit te geven. Het is verbazingwekkend dat in een land dat zich de benen uit het lijf rent voor iedere verzakte trapgevel verder geen enkel project à la Poortinga bestaat.
Geert Mak in De Groene Amsterdammer

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.