Swart mar leaflik

Watse Cuperus

Swart mar leaflik

paperback/ gebrocheerd: € 16.95

ISBN: 978-90-8954-181-9, 240 blz., April 2010, Fries
Gewicht: 384 gram.

e-Boek (ePub): € 7.00

ISBN: 978-90-8954-374-5, geïllustreerd, April 2010, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: TDE, Nije biblioteek, Friese klassieker, noardkust, Swarte Jantsje, misstannen

Byld sletten mienskip 2e helte 19e ieu

De roman Swart mar leaflik spilet oan ’e Fryske noardkust. Swarte Jantsje hat de minne eigenskippen fan har heit urven, mar ek de goede fan har mem. Har wize fan libjen falt ferkeard by de minsken om har hinne, mar se is sterk en moedich. It boek jout in goed byld fan in sletten mienskip yn ’e twadde helte fan de 19de ieu. De skriuwer wiist de maatskiplike misstannen oan as oarsaak fan it soms frijwat ûnotterdokse hâlden en dragen fan Swarte Jantsje.
Dit boek is de werútjefte fan de tredde printing út 1998, mei in neiwurd fan T. Steenmeijer-Wielenga.

Swart mar leaflik is net in klassyk literêr wurk, mar wol in populêr en aardich folksboek.
Jabik Veenbaas yn de Leeuwarder Courant

Cuperus was onder de schrijvers van het genre van de eenvoudige streekroman een van de besten.
Tiny Mulder yn Literair kwartier fan de RONO

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.