Alternatieven voor ruzie maken

Een nieuwe aanpak van conflicten op school

Tilo Benner

Alternatieven voor ruzie maken

paperback/ gebrocheerd: € 12.50

ISBN: 978-90-76771-99-1, geïllustreerd, 120 blz., December 2007 UITVERKOCHT!

trefwoorden: ruzie, conflicttraining

beschrijving

Dit project is bedoeld voor leerlingen van 10 - 16 jaar in de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vooral voor brugklassen van het VMBO is dit boek heel geschikt.
Het biedt praktische en reele alternatieven voor stereotiep agressief gedrag tussen de leerlingen onderling. Het is een complete conflicttraining om onderling fysiek en verbaal geweld te voorkomen door nieuwe gedragsvormen aan te leren. Dit stereotiep agressief gedrag is de oorzaak van veel ruzies en geweld op scholen, en kan alleen doorbroken worden door het aanleren van alternatieve vormen van gedrag. Dat gebeurt door middel van methodisch opgezette oefeningen en spelletjes, gericht op het uitproberen en aanleren van nieuwe manieren van met elkaar omgaan en met elkaar praten.
Het praktische gedeelte van het boek bevat 14 lesblokken van elk 1,5 uur: elk lesblok begint steeds met de versterking van het gevoel van eigenwaarde en de persoonlijkheid van de leerlingen, gevolgd door communicatie- en rollenspelen waarin alternatief gedrag wordt geoefend. Vervolgens wordt de nieuwe manier van met elkaar omgaan geevalueerd.
De spelletjes hebben de volgende thema's:
- kennismaking - communicatie - oorzaken van conflicten - het stoppen van conflicten - samenwerking en tolerantie - regels opstellen en naleven - het versterken van sociale vaardigheden - jezelf en anderen waarderen.

Het boek bevat veel copieermateriaal dat tijdens de lessen gebruikt moet worden.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.