Levensherinneringen, 1787-1812

Ed. L. Turksma

Q.M.R. Ver Huell

Levensherinneringen, 1787-1812

ingenaaid: € 11.00

ISBN: 978-90-75879-01-8, geïllustreerd, 208 blz., September 1996 UITVERKOCHT!

trefwoorden: Bataafs-Franse tijd marine

beschrijving

Maurits Ver Huell (Zutphen, 1787 - Arnhem, 1860), zee-officier, directeur van de Marinewerf te Rotterdam, tekenaar, amateur-bioloog, auteur van reisverhalen en biografieën, schreef rond het midden van de 19de eeuw zijn Levensherinneringen. Daarvan wordt nu het eerste kwart, lopend tot voorjaar 1812, voor het eerst gepubliceerd.
Het bevat allereerst de jeugdjaren in Zutphen, Doesburg en het idyllische buiten ‘het Ensering’ bij Vorden. Daarna volgen wij Maurits bij zijn marine-opleiding aan de Hollandse kust, zijn deelneming aan de Bataafse flottielje in Oostende en de zeeslag bij Grisnez. Dan komen de jaren als krijgsgevangene te Bahía in Brazilië en de belevenissen als adjudant van zijn oom Carel Hendrik in Hamburg. Tussen de bedrijven door keert hij terug naar het ouderlijk huis in Doesburg, waar zijn vader burgemeester is. In de bijlagen komen een jeugddagboekje over het Ensering en de latere Doesburgse jaren aan de orde.
De autobiografie is belangwekkend vanwege de levendige stijl en de beschrijving van de Bataafs-Franse tijd in Gelderland en op de vloot. In Maurits' ontwikkeling tot volwassene spelen zijn gevoelsleven, gevoed door zijn moeder en vele liefdes, en plichtsbesef, bevorderd door zijn vader en oom, een grote rol.
Het egodocument is geïllustreerd met diverse tekeningen van Maurits en wordt bezorgd en ingeleid door prof.dr. L. Turksma, emeritus-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef eerder onder meer een biografie over Maurits' oom graaf Carel Hendrik Ver Huell, ‘admiraal van Napoleon’ (1991).

Meer teksten en voorbeelden:

recensie citaatPerstemmen: ‘Voorbeeldig uitgegeven boek. Hopelijk zal deel twee verschijnen.’... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.