Een fraai handschrift

Rafael Chirbes

gebonden: € 15.00

ISBN: 978-90-74622-44-8, 121 blz., October 2002
Gewicht: 310 gram.

vertaald door: Eugenie Schoolderman

beschrijving

Soms ligt het grote besloten in het kleine. In 'Een fraai handschrift' is een vrouw aan het woord die haar zoon episoden uit haar leven vertelt. Een leven dat werd getekend door de Spaanse Burgeroorlog en de schamele jaren daarna, waarin ze de wonden van het verleden wilde helen en streefde naar een betere toekomst. In haar stem klinkt geen rancune, verwijt of ijdelheid, maar slechts de wens om oprecht verslag te doen van een kleine geschiedenis waarin de grote thema’s besloten liggen: liefde, angst, hoop en verlangen.

‘Ik had niet de gave om lieve woordjes te spreken, zoals zij. Ik was niet in staat om een schriftje vol te schrijven in een vloeiend handschrift, met b’s en l’s als door de wind voortgedreven zeilen van een schip. Medelijden en toewijding waren niet meer voldoende. Het leven eiste meer van ons...’

Rafael Chirbes (1949) is werkzaam als schrijver en journalist. Zijn romans zijn in meerdere Europese landen vertaald en oogsten alom veel lof. Bij ons zijn verschenen: 'De lange mars', 'De val van Madrid', 'Een fraai handschrift' en 'Het schot van de jager'.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.