Mensen met een verstandelijke beperking

Praktijkleerboek niveau 4 en 5

P. HermsenR. KeukensJ. van der Meer

Mensen met een verstandelijke beperking

ingenaaid: € 54.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-94-92333-10-0, geïllustreerd, 432 blz., January 2011
Formaat: 24.2 (h) x 16.8 (b) x 2.7 (d) cm. Gewicht: 800 gram.

editie: 5de, herziene en uitgebreide druk

trefwoorden: verstandelijk gehandicapten, verpleging, verstandelijke beperking, praktijkleerboek niveau 4 en 5, ondersteuningsprocessen en ondersteuningsvragen, ...

Samenvatting

Vanaf 9 september a.s. weer leverbaar!!

In dit boek wordt stilgestaan bij de vele facetten die het werken met mensen met verstandelijke beperkingen kenmerken en hoe de zorg kan worden ingevuld. Naast maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en actuele achtergrondkennis inzake erfelijkheid en medische elementen wordt ruim aandacht besteed aan de bejegeningsaspecten en de dagelijkse zorgpraktijk.

Dit boek is daarmee tegelijkertijd zowel een up to date naslagwerk voor de professional in de zorg als een toegankelijk leerboek voor studenten van verschillende niveaus en opleidingen die zich willen bekwamen in het op verantwoorde wijze werken met mensen met een verstandelijke beperking.


In deze vierde druk wordt in vier hoofdstukken informatie gegeven over visie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, indeling en classificatie en wordt stilgestaan bij de zorgvragen. Deze zijn geordend volgens de gezondheidspatronen van Gordon, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op het maken van een ondersteuningsplan. Hoe verloopt het proces, wat heb je als begeleider nodig aan informatie en methodieken. Benodigde kennis wordt aangereikt van stoornissen en beperkingen en van de zorgvragen die er (mogelijk) uit voortkomen.


In het eerste hoofdstuk wordt een beeld geschetst van mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt uitgelegd wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking en welke vairaties zich hierbij kunnen vorodoen. etc. In hoofdstuk 2 wordt het ondersteuningsproces uitgelegd en wordt uitgebreid ingegaan op de ondersteuningsvragen. een model van een ondersteuningsplan wordt gepresenteerd etc. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de specifieke beelden en bijkomende stoornissen en beperkingen. Een aantal veel voorkomende erfelijke aandoeningen wordt beschreven en er wordt uitvoerige informatie verstrekt over epilepsie, dementie, meervoudige beperkingen en psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen, de rechten en de rechtspositie, wet en regelgeving, veranderingen in de bekostigingssystematiek, veranderingen in de organisaties van zorgaanbieders, medezeggenschap van cliënten, maatschappelijke ontwikkelingen, kwaliteit van zorg en leven en de rol van de overheid.

Elk hoofdstuk is voorzien van een aantal gevalsbeschrijvingen en opdrachten die helpen om de bestudeerde stof toe te passen.

In deze herziene druk veel nieuwe cijfers, classificaties, actualiteit in de besproken syndromen en het onderdeel ‘psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking’ is meer en beter in kaart gebracht. De wet- en regelgeving in hoofdstuk 4 is grondig herzien volgens de huidige stand van zaken.
De hoofdstukken bevatten veel casuistiek en geactualiseerde opdrachten. De toegankelijkheid en de verwerking van de aangeboden leerstof worden hierdoor bevorderd.

Meer teksten en voorbeelden:

recensie citaat'Een herziene en geactualiseerde editie van een boek over mensen met een verstandelijke... lees de hele tekstDe auteursPieter Hermsen, MHA (1960) is al ruim 30 jaar werkzaam in de zorg voor en dienstverlening... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.