Zelfreflectie binnen de kinderopvang

Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang, Gastouderbureaus

E. van Poppelen

Zelfreflectie binnen de kinderopvang

paperback/ gebrocheerd: € 27.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-73460-59-1, 160 blz., November 2007
Formaat: 20.2 (h) x 20.0 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 337 gram.

trefwoorden: kinderopvang, pedagogische aspecten, zelfreflectie, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, pedagogisch werkplan

beschrijving

De zin van dit boek is in één kreet samen te vatten: pedagogische kwaliteit verhogen, besparen op overheaduren en verminderen van de werkdruk bij groepsleiding.

Van regeringswege is druk gezet op de aanwezigheid van een actueel pedagogisch werkplan op de kinderopvanglocaties.
In het Convenant Kwaliteit Kinderopvang (2e helft 2004) zijn voorwaarden geformuleerd waaraan zo’n werkplan dient te voldoen.
In dit boek wordt het instrument aangereikt zo’n werkplan op te stellen.

De plannen in dit boek zijn alle universele werkplannen waaruit tekst kan worden gebruikt voor een eigen werkplan per kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau.
Zo hoeft het wiel dus niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.

Een pedagogisch werkplan maken vraagt nogal wat redactionele vaardigheden van de groepsleiding.
Leidsters zijn over het algemeen doeners en vaak geen schrijvers.
Een goed omschreven pedagogisch beleidstuk is er in de meeste gevallen wel… voor een pedagogisch werkplan is veel meer input van de groepsleiding nodig; het gaat over concreet handelen op de werkvloer.
De bedoeling van een pedagogisch werkplan is de groepsleiding bewust maken/houden van hun pedagogisch handelen.
Het kan goed gebruikt worden als instrument voor zelfreflectie op pedagogische kwaliteit.

In dit boek komen aan de orde:
- Pedagogisch werkplan KDV
- Pedagogisch werkplan BSO
BSO binnen het schoolgebouw
- Pedagogisch werkplan GOB
- Workshops voor ouders/gastouders

Extra-achtergrondinformatie wordt gegeven vanuit de visie van de bekende pedagoog: Emmi Pikler, psychiater Lietje van Blaaderen en pedagogische visie Reggio Emilia.

Elk hoofdstuk sluit af met zelfreflectievragen die de discussie binnen de teams in gang zetten.
Het sociaal-emotionele aspect krijgt volop concrete aandacht in de plannen evenals de opvang van ‘bijzondere kinderen’.
Verder is er een hoofdstuk gewijd aan voorwaarden voor een harmonieuze samenwerking tussen leidsters en leerkrachten, wanneer buitenschoolse opvang binnen het schoolgebouw plaatsvindt.

DOELGROEP
Dit boek is geschreven voor leidsters in de kinderopvang, gastouderbureaus en hun gastouders, studenten van SPW 2, SPW 3 en SPW 4, SPH, opleiding Pedagogiek. Kinderdagverblijven, basisscholen, gastouders.


Voor het onderwijs geeft dit boek een direct concreet beeld van de praktijk. Het wil voor leerlingen een schakel zijn tussen de theorie van de agogische vakken en de praktijk van de werkvloer. Het verhoogt de ‘betekenis’ van wat geleerd moet worden, stimuleert zelfreflectie en sluit dus uitstekend aan bij ervaringsgericht onderwijs en ‘het nieuwe leren’.

Meer teksten en voorbeelden:

Een prima boek"Dit boek is een aanwinst voor o.a. iedere kinderdagopvang, basisscholen en... lees de hele tekstover de schrijver(s)Edith van Poppelen ontwikkelde instrumenten, spelvormen, leergangen, activiteiten... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.