Hoor hen!

Participatieonderzoek virtueel en in real life - MSN-gesprekken met dove en slechthorende jongeren

J. Isarin

Hoor hen!

paperback/ gebrocheerd: € 27.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-77822-14-2, 130 blz., June 2006 UITVERKOCHT!

trefwoorden: Dove kinderen, communicatie, slechthorende kinderen

beschrijving

Hoewel dove en slechthorende jongeren regelmatig onderwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek, zijn het zelden hun ervaringen die in dat onderzoek centraal staan. Hun spraak- en taalontwikkeling krijgt de meeste aandacht, hun geestelijke gezondheid volgt met stip.
Maar: wat maken dove en slechthorende jongeren mee, wat voelen, denken en vinden ze – over zichzelf, hun ouders, hun school, hun gehoorverlies? Hoe gaan ze om met hun beperking, met horenden, met lotgenoten, met groepen? Hoe zien ze zichzelf en anderen? Waar hebben ze behoefte aan en waar lijden ze onder?


In ‘Hoor hen!’ verwoordt Jet Isarin de ervaringen van dove en slechthorenden jongeren. Zij deed hiervoor onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.
Om zo dicht mogelijk bij de ervaringen zelf te blijven, heeft zij gekozen voor een manier van onderzoek doen die inhoudelijk recht doet aan de ervaring van jongeren en die methodisch aansluit bij de wijze waarop zij (met elkaar) communiceren. Ze liet jongeren zelf actief participeren in alle fases van het project en ze communiceerde met hen via MSN: het jongerenmedium bij uitstek.

'Hoor hen!’ wordt uitgegeven als omkeerboek. Aan de ene kant wordt het theoretische kader geschetst, vooral voor onderzoekers op het gebied van disability studies en participatieonderzoek, professionals (in de dovenwereld) en studenten in het hoger onderwijs.
Als het boek wordt omgedraaid, wordt het ervaringsdeel zichtbaar. Hierin staan de ervaringen van de jongeren centraal. Zeer herkenbaar en interessant voor (dove en slechthorende) leeftijdsgenoten.


I.s.m. Koninklijke Effatha Guyot Groep

Meer teksten en voorbeelden:

recensie citaat"Het boek is nuttig voor alle professionals die met dove en slechthorende kinderen... lees de hele tekstover de schrijver(s)Dr. Jet Isarin (1958) studeerde andragogie en filosofie. Sinds 2005 doet ze... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.