Blinder, hasto de kaktus skeard

Gerrit Damsma

Blinder, hasto de kaktus skeard

paperback/ gebrocheerd: € 16.50

ISBN: 978-90-8954-041-6, 182 blz., November 2008, Fries
Formaat: 20.0 (h) x 12.5 (b) x 1.5 (d) cm. Gewicht: 220 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: cursiefjes, glimlach, Trynwâlden, humor, natuur, Fries

Sketsen en tafrieltsjes út it deistich libben

‘Minsken, ûnderweis fan juster nei moarn
Hjoed skynt de sinne en de sjippebûlen dûnsje foarby.
De funkjes spatte derôf. Sjoch even …! ‘

Yn dizze bondel pensielt Gerrit Damsma mei fine kwast sketsen en tafrieltsjes út it deistich libben. Ferhaaltsjes mei in knypeach, tige werkenber, altyd goed foar in ûnferwachte glimk. Hy hat in bysûndere blik op de wrâld, dy’t in protte minsken oansprekke sil. Dy blik is myld en waarm en jout de minsken moed en treast, sûnder út te glydzjen yn sentimentaliteit.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.