Elbrich

paperback/ gebrocheerd: € 21.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8954-038-6, 442 blz., October 2008
Gewicht: 542 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Alef van Aylva, liefde, zestiende eeuw, vertaalde Friese klassieker, bekroond

Vertaling van Friese historische klassieker

In de tweede helft van de zestiende eeuw neemt in de Nederlanden de onvrede over het bewind van Filips II hand over hand toe. De facto gedragen de Spanjaarden zich als bezetters en oefenen ze een schrikbewind uit. Die onvrede leidt eerst tot protesten, dan tot opstand en uiteindelijk tot oorlog en genadeloze afrekeningen. Waar de Spanjaarden het voor het zeggen hebben vervolgt men de aanhangers van de opkomende nieuwe leer. In de door de opstandelingen gecontroleerde gebieden wordt de katholieken het leven zuur gemaakt. Het leven is niet gemakkelijk voor de meeste mensen.

De hoofdpersoon van dit boek, Alef van Aylva (1543-1582), houdt van het leven, maar is niet opgewassen tegen de moeilijkheden die hij op zijn weg vindt. Zijn leven ligt voortdurend overhoop. Dat komt overigens niet alleen door zijn tijd; het ligt ook aan hemzelf. Elbrich is een bewonderenswaardige vrouw, maar ook aan haar zijde vindt Van Aylva geen bestendig geluk. Hoe komt dat? Eenzaam en verbitterd, verbannen uit zijn vaderland, en in de greep van een dodelijke ziekte begint hij zijn memoires te schrijven. Dat schrijven wordt een louteringsproces dat hem leert inzien wat ware liefde is. Het leert hem ook milder te denken over zijn vijanden. Poortinga heeft een aangrijpende roman aan hem gewijd.

Dr. Ype Poortinga (1910-1985) was in het Friesland van zijn jaren een autoriteit op literair en journalistiek gebied. Zijn historische roman “Elbrich” verscheen kort na de Tweede Wereldoorlog en maakte overal de tongen los. Sommige recensenten kwamen met punten van kritiek, maar de meesten loofden de sterke kanten van zijn roman. Die laatsten kregen helemaal de overhand toen in 1950 de Gysbert Japicxprijs, de hoogste literaire onderscheiding voor het Friese taalgebied, aan Poortinga werd toegekend.

Jaap Terpstra zorgde voor een lichte bewerking van de, nu zestig jaar oude, eerste editie van "Elbrich" en voorzag het boek van een voorwoord en
een register. Met zijn vlot leesbare vertaling van deze klassieker van de Friese literatuur komt hij tegemoet aan de wens van velen om Poortinga's veel gelezen en geprezen chef d' oeuvre in het Nederlands te kunnen lezen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.