The challenge (Frysk)

Anita Terpstra

The challenge (Frysk)

paperback/ gebrocheerd: € 8.95

ISBN: 978-94-6365-187-5, geïllustreerd, 71 blz., January 2020, Fries
Formaat: 21.5 (h) x 14.0 (b) x 0.7 (d) cm. Gewicht: 121 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Frysk, jongereinboek, thriller, ûntfiering, spul, walchlike opdrachten, útstjoering

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

Spannend jongereinboek foar middelber ûnderwiis

'Wêr bin ik? Wat is dit? Wa binne jim?' frege Jesse bang.
Hy siet op in houten stoel. Syn hannen wienen fêstbûn achter syn rêch, syn ankels fêstmakke oan de spilen. Hy koe gjin kant op.
Foar him stienen twa figueren yn swarte overals, de gesichten ûnwerkenber, om't se in mûtse op hienen dy't harren hiele holle beduts, op de eagen nei.

Jesse wurdt ûntfierd troch twa ûnbekende figueren. Se twinge him om mei te dwaan oan The Challenge: in soarte fan spul wêrby't er in oantal walchlike opdrachten útfiere moat, sa as bygelyks fiif teanneils opite. It hiele barren wurdt live útstjoerd.
Wa binne de beide figueren? En wêrom ha se him pakt?

Wilens hâldt ien it trijetal yn 'e gaten ...

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:


Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

The challenge (Nederlands)

paperback/ gebrocheerd: € 9.95
"‘Waar ben ik? Wat is dit? Wie zijn jullie?’ vroeg Jesse angstig. Hij zat op een houten stoel. Zijn handen waren vastgebonden achter zijn ...

The Challenge

paperback/ gebrocheerd: € 9.99

Meer boekennieuws op Facebook.