It hûs fan Simen

Marianna van Tuinen

paperback/ gebrocheerd: € 15.50

ISBN: 978-94-6365-189-9, geïllustreerd, 40 blz., November 2019, Fries
Formaat: 29.8 (h) x 21.4 (b) x 0.5 (d) cm. Gewicht: 212 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

illustrator: Marianna van Tuinen

trefwoorden: Frysk, berneboek, printeboek, slak, hûs, freonen, problemen, fol, swier, oplossingen, dream

Printeboek: Simen Slak wol oare bisten helpe

Simen Slak is grutsk op syn hûs.
Foaral op de bûtenkant.
Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen.
Mar wêr fynst dat?
Yn it bosk komt er syn freonen tsjin. Hy kin se net allinnich helpe mei harren problemen, hy krijt sels antwurd op syn fraach.
Syn slakkehûs wurdt foller en foller.
In oar helpe is moai, mar is dat ek goed foar Simen sels?
Hy komt hast net mear foarút ...
Gelokkich hat de nachtûle in oplossing.
En dan komt sels nóch in grutte dream fan Simen út ...

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:


Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.