Nacht over Rusland

dl 1 Vrijheid of dood, dl 2 20 jaar in de kazematten, dl 3 Terug in de wereld

Vera Figner

Nacht over Rusland

paperback/ gebrocheerd: € 35.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-76905-06-8, geïllustreerd, 476 blz., August 2019
Formaat: 21.0 (h) x 14.6 (b) x 0.3 (d) cm. Gewicht: 800 gram.

Uitgever: Kelderuitgeverij

inleiding: Nico Rost

vertaald door: G.J. Weruméus Buning- Ensink

Cassette tekst en rugteksten van de drie delen

NACHT OVER RUSLAND
I Vrijheid of dood
II Twintig jaar in de kazematten
III Terug in de wereld

In een levendige stijl beschrijft Vera Figner (1852-1942)
haar jeugd en hoe ze na haar studie in revolutionaire kringen in Rusland actief wordt. Ze schetst een indringend beeld van het revolutionaire milieu, het ondergrondse bestaan, de vriendschappen en het verraad.
Vera Figner was betrokken bij de dodelijke aanslag op tsaar Alexander II in 1881 en werd na haar arrestatie ter dood veroordeeld. Dit vonnis werd omgezet in twintig jaar gevangenisstraf. De gruwelen van de eenzame opsluiting en de gevolgen van de langdurige gevangenschap werkten haar leven lang door.
In 1904 werd ze vrijgelaten en verbannen naar Archangelsk, waar ze onder verscherpt politietoezicht stond. In 1906 kreeg ze toestemming naar het buitenland te reizen waar ze zich inzette voor het lot van de politieke gevangenen en ballingen in Rusland. In 1916 keerde ze terug naar Sint Petersburg. Haar rol als revolutionaire was uitgespeeld door haar kritische houding tegenover de bolsjewieken. Ze wijdde zich nadien aan sociaal en cultureel werk en schreef haar herinneringen.


Deel 1 Vrijheid of dood
Vera Figner werd in 1852 geboren in een adellijke familie. Tijdens haar studie medicijnen in Zürich kwam ze in aanraking met Russische studenten met revolutionaire en anarchistische ideeën. Terug in Sint-Petersburg sloot ze zich aan bij de Narodniki (Volkspartij), die een revolutie van de boeren nastreefden. Ze zette een ziekenhuis op in het Wolgastadje Saratov en voerde op het Russische platteland actief propaganda voor het socialisme onder arbeiders en boeren.
In 1879 sloot ze zich aan bij ‘Narodnaja Volja’ (Volkswil), een ondergrondse organisatie die met alle mogelijke middelen actief de politieke macht van de tsaren bestreed.
Vera Figner was betrokken bij verschillende aanslagen, onder andere de dodelijke aanslag op tsaar Alexander II van Rusland in 1881. Ze werd in 1883 gearresteerd op aanwijzing van een infiltrant van de Russische geheime politie, de Ochrana. Na twintig maanden eenzame opsluiting in de Petrus-en Paulusvesting te Sint-Petersburg werd ze ter dood veroordeeld. Dit vonnis werd later omgezet in twintig jaar gevangenisstraf.

Deel 2 Twintig jaar in de kazematten
Vera Figner zat twintig jaar gevangenisstraf uit in fort Schlüsselburg, een vesting 30 km van Sint-Petersburg. Hier werden veroordeelde politieke gevangenen opgesloten. Ze beschrijft levendig haar strijd om in eenzame opsluiting geestelijk overeind te blijven. Langzaamaan werd het onmenselijke gevangenisregime wat verzacht en kregen de gevangenen meer vrijheden.
Vera Figner geeft een boeiend beeld van de politieke gevangenen die daar in die jaren opgesloten waren en wat er van hen geworden is. In 1904 werd ze uit Schlüsselburg vrijgelaten en verbannen naar Archangelsk.


Deel 3 Terug in de wereld
Vera Figner verbleef een jaar onder verscherpt politietoezicht in Archangelsk waarna ze naar haar geboortestreek werd verbannen.
In 1906 kreeg ze toestemming naar het buitenland te vertrekken. In Zwitserland werd ze bekend door haar inzet voor het lot van Russische politieke gevangenen. In 1915 keerde ze terug naar Rusland, waar ze opnieuw onder politietoezicht kwam te staan. Met vreugde begroette ze de februarirevoluties in1917. Ze zette toen een hulpcomité voor ex-gevangenen en ballingen op.
Vera Figner hield altijd een kritische houding tegenover het bewind van de bolsjewieken. Ze speelde dan ook geen actieve rol meer als revolutionaire. Ze hield zich bezig met sociaal werk en schreef artikelen en boeken met herinneringen aan personen en haar gevangenschap. Na de dood van Peter Kropotkin in 1921 richtte ze in Moskou het Kropotkin-comité en het Kropotkin-museum op. Haar herinneringen eindigen in de jaren twintig. Vera Figner overleed in 1942.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.