paperback/ gebrocheerd: € 14.50
ISBN: 978-90-79395-04-0, geïllustreerd, 116 blz., December 2010
Formaat: 21.0 (h) x 14.8 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 220 gram.

Uitgever: Kelderuitgeverij

inleiding: Dick Gevers

boekontwerper: Piet Gerards

Begeleidende tekst

De Autobandieten vertelt het verhaal van de Bende van Bonnot, die in 1911 en 1912 in Parijs en omstreken voor flinke beroering zorgden door een aantal spectaculaire en bloedige overvallen. Deze ‘autobandieten’ gebruikten gestolen auto’s in een tijd dat de politie nog te voet en op de fiets opereerde. Zij waren afkomstig uit kringen van individualistische anarchisten, die de maatschappij volledig verwierpen, en waren zich er volledig van bewust dat hun strijd tegen de maatschappij bij voorbaat een verloren strijd was en niet anders dan op tragische wijze kon eindigen.

De Autobandieten van Anton Constandse verscheen in 1935 bij de BOO te Zandvoort, de Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, voorheen de Roode Bibliotheek, van uitgever Gerhard Rijnders. Rijnders was tevens uitgever en redacteur van het anarchistische tijdschrift De Vrije Socialist. De Autobandieten was één van de weinige oorspronkelijke titels in het fonds van De Roode Bibliotheek en de BOO. Rijnders gaf een breed fonds uit, (sociale) romans van o.a. Emile Zola, De Maupassant, Charles Dickens, Tolstoy, B. Traven en Jules Vallés, populair wetenschappelijke werken van o.a de gebroeders Reclus, klassieke anarchistische teksten van Stirner, Kropotkin, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, en titels als Het geslachtsleven van den man, De afstamming van den mensch en Liefde en huwelijk in het glanstijdperk der Oosterse beschaving. Dit waren meestal herdrukken of bewerkingen van eerder in het Nederlands verschenen uitgaven of door Rijnders gemaakte vertalingen.
De Autobandieten is een in romanvorm geschreven geschiedenis van de Bende van Bonnot.

Dat Constandse voor deze vorm koos, lag in het verlengde van de opzet van de uitgaven van de Roode Bibliotheek en de BOO: makkelijk leesbare boeken voor iedereen. Een roman was voor veel lezers toegankelijker dan een biografie, een beschrijving van arbeidsomstandigheden of een verhandeling over sociale strijd. In de negentiende en twintigste eeuw, tot aan de Tweede Wereldoorog, was de romanvorm een veel gebruikte wijze om sociale kwesties aan de orde te stellen. Het fonds van De Roode Bibliotheek/BOO is daarvan een bewijs.
In 1928 schreef Constandse al de roman De Schande (Uitgeverij De Albatros, Den Haag), over een arbeider die de erbarmelijke omstandigheden waarin hij verkeert, niet langer kan verdragen. Deze poging tot fictie, beschouwde Constandse tientallen jaren later, als volledig mislukt. In 1948 publiceerde Constandse nog een biografie van de Russische anarchist Bakoenin in romanvorm, zijn laatste oefening in dit genre: Michael Bakoenin, Russisch rebel (Uitgeverij Holdert & Co. N.V., Amsterdam).
In 1977 werd De Autobandieten herdrukt door Uitgeverij Pamflet, voorzien van een nieuw voorwoord van Constandse, maar met weglating van de Epiloog, omdat, volgens Constandse in zijn voorwoord ‘… hij weer aangevuld zou moeten worden.’
Voor de onderhavige uitgave is gekozen voor een volledige herdruk van de oorspronkelijke tekst van Constandse uit 1935, dus met de Epiloog. In een uitgebreide inleiding, voorafgaand aan de roman van Constandse, beschrijft Dick Gevers het ontstaan, de achtergronden en de gebeurtenissen rond de groep Bonnot, waarmee ook eventuele tekortkomingen in de tekst van de epiloog, zijn aangevuld.
In deze herdruk van De Autobandieten is aan de tekst van de oorspronkelijke uitgave niets gewijzigd. De originele spelling is in principe gehandhaafd, maar ten behoeve van de leesbaarheid, soms aangepast aan de huidige schrijfwijze.
In Frankrijk leidde de geschiedenis van de Bende van Bonnot tot de verschijning van diverse studies, romans en een speelfilm. In Nederland is De Autobandieten, vijfenzeventig jaar na verschijning, nog steeds de enige publicatie in boekvorm over de Bende van Bonnot. Een boek wat sindsdien niets van haar leesbaarheid heeft verloren.

Figuren/plaatjes:


achterzijde

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: