Tastbare abstracties

Surrealistsiche gedichten

Jan Bervoets

paperback/ gebrocheerd: € 8.50

ISBN: 978-90-79395-41-5, geïllustreerd, 76 blz., April 2019
Formaat: 21.0 (h) x 14.8 (b) x 0.5 (d) cm. Gewicht: 130 gram.

Uitgever: Kelderuitgeverij

inleiding: Jaap van der Laan

illustrator: Rik Lina

Bijwijze van voorwoord

Bij wijze van voorwoord

‘Een tekst is een luie machine die de lezer vraagt het werk te doen’, vrij vertaald naar Umberto Eco. Dat geldt welhaast het meest voor gedichten en zeker voor die van Jan Bervoets.
Zijn surrealistische gedichten hebben me altijd aangesproken. Ik heb ze een aantal malen door hem horen voordragen, met zijn wat aarzelende dictie en was meteen gegrepen. Dat komt denk ik door de cadans en klank van de schijnbaar willekeurig geplaatste woorden, die toch niet anders zouden kunnen staan, en die je meenemen in een stroom van associaties en beelden. Ik hoop dat de lezer hetzelfde ervaart en zich laat meevoeren door de associaties en de cadans in de dichtregels. Hardop lezen of door iemand anders laten voordragen helpt daarbij zeker om de beelden die de gedichten oproepen voor de geest te halen.
Bij Kelderuitgeverij zijn tot nu 2 bundels van Jans gedichten verschenen en dit is het derde . Weer met de passende tekeningen en omslag van de surrealistische kunstenaar Rik Lina.
Dat aansprekende van de gedichten is niet de enige reden voor deze uitgave. Deze gedichten passen in de surrealistische traditie en delen daarmee het subversieve karakter. De dichter neemt je bij de hand en laat zien dat alle vanzelfsprekendheden, alle logische volgordes van de spreektaal losgelaten kunnen worden en er dan een nieuw geheel ontstaat wat op een natuurlijke wijze afwijkt van de in deze wereld opgelegde denktrant. De dichter laat de taal van de propaganda, de misleiding, de overheersing, de onderdrukking, de schijnbare logica los en introduceert zo een nieuw denken en opent daarmee nieuwe perspectieven waarin de legitimiteit van de monotonie van het werk, van de als vanzelfsprekend aanwezige instituties op losse schroeven komen te staan.
In alle avant-gardistische stromingen sinds de negentiende eeuw tref je dichters aan die zich meer of minder nauw verwant voelen met het anarchistische denken of zichzelf anarchist noemen. Hun gedichten vormen vaak de individuele uitdrukking van hun politieke overtuigingen. Met name surrealistische dichters hebben altijd nauwe banden met het anarchisme gehad. Dat vind je ook terug bij Jan Bervoets en dat is de tweede reden dat zijn gedichten passen binnen het fonds van Kelderuitgeverij.
Jaap van der Laan

Figuren/plaatjes:


achterzijde
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.