Raspoetin

A. Amalrik

Raspoetin

paperback/ gebrocheerd: € 18.00

ISBN: 978-90-6262-212-2, 236 blz., July 1988 UITVERKOCHT!

Uitgever: Heureka

vertaald door: P. de Smit

beschrijving

Raspoetin (1863/64/65? - 1916), de legendarische monnik en gebedsgenezer, kreeg door zijn 'bovennatuurlike' heilzame gaven, die hij met succes aanwendde ten behoeve van de troonopvolger, grote invloed op de tsarina en via haar op de tsaar en diens politiek. Hij was met het hof in contact gebracht door mensen die hoopten via hem invloed op de tsaar uit te kunnen oefenen. Toen duidelijk werd dat Raspoetin zich daartoe niet leende en hij zich al te onafhankelijk en 'onconventioneel' gedroeg, gingen zijn vroegere 'vrienden' hem haten en werd hij gebrandmerkt als een gevaar voor de staat en de autocratie. Verschillende keren werden er belastende rapporten over hem op het bureau van de tsaar gedeponeerd - zonder succes en veelal met averechts gevolg voor de brenger van het kwade nieuws. Raspoetins positie aan het hof en de genegenheid die de keizerlijke familie voor hem koesterde, bleken welhaast onaantastbaar. Een eerste moordaanslag overleefde de 'tsarets'. Een aantal andere moordplannen werd niet doorgezet, uit angst voor onvoorspelbare gevolgen. In december 1916 tenslotte, werd Raspoetin vermoord door een complotterende groep onder leiding van vorst Joesoepov. De zeven glazen vegiftigde wijn die Raspoetin te drinken kreeg, bleken niet voldoende om hem te doden en vele messteken en kogels waren nodig om het werk af te maken. Amalrik die in 1980 verongelukte, heeft zijn manuscript over Raspoetin niet af kunnen maken. Zijn relaas eindigt in februari 1916, zo'n tien maanden voor Raspoetin, onder leidng van vorst Joesoepov, wordt vermoord. Daarom besluit dit boek met het verslag van die moord door Joesoepov zelf

Meer teksten en voorbeelden:

flaptekstRaspoetin (1863/64/65? - 1916), de legendarische monnik en gebedsgenezer, kreeg... lees de hele tekstflaptekstRaspoetin (1863/64/65? - 1916), de legendarische monnik en gebedsgenezer, kreeg... lees de hele tekstflaptekstRaspoetin (1863/64/65? - 1916), de legendarische monnik en gebedsgenezer, kreeg... lees de hele tekstflaptekstRaspoetin (1863/64/65? - 1916), de legendarische monnik en gebedsgenezer, kreeg... lees de hele tekstflaptekstRaspoetin (1863/64/65? - 1916), de legendarische monnik en gebedsgenezer, kreeg... lees de hele tekstflaptekstRaspoetin (1863/64/65? - 1916), de legendarische monnik en gebedsgenezer, kreeg... lees de hele tekstflaptekstRaspoetin (1863/64/65? - 1916), de legendarische monnik en gebedsgenezer, kreeg... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.