Petrarca

de twee gezichten van Vrouwe Fortuna

Francesco Petrarca

gebonden: € 59.90: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-94-6340-138-8, December 2018

Uitgever: Uitgeverij Damon

vertaald door: Chris Tazelaar

beschrijving

Petrarca (1304-1374) heeft zijn boek De remediis utriusque fortune, nu verschijnend met de titel De twee gezichten van Vrouwe Fortuna, gewijd aan de vraag hoe de mens moet omgaan met voor- en tegenspoed. Hij voert Vrouwe Fortuna op, een denkbeeldige gestalte die de ene keer het gezicht laat zien van een ongeïnteresseerde rechter, die willekeurig voor- of tegenspoed toedeelt, en de andere keer het gezicht toont van een betrokken getuige, die wil waarnemen hoe de mens met zijn voor- of tegenspoed omgaat en hoe ver hij zich daarbij door emoties laat meeslepen.

Petrarca betoogt dat de mens zich niet willoos moet schikken in alles wat Fortuna uitdagend op zijn pad brengt, maar met volle inzet van zijn ratio en virtus, rede en deugd, eraan moet werken om met gematigdheid of lijdzaamheid haar zegeningen of beproevingen te beheersen of te verdragen. Uit de geschiedenis van de Oudheid en zijn eigen tijd draagt hij voorbeelden aan van personen die met wijsheid op voor- of tegenspoed reageerden.

Iedereen krijgt te maken met voor- en tegenspoed en iedereen moet voor zichzelf remedies vinden om daarmee om te gaan. Die remedies zijn onderwerp van 'De twee gezichten van Vrouwe Fortuna' van Francesco Petrarca (1304-1374), de grote dichter en een van de grondleggers van het renaissancehumanisme.

In 254 dialogen voert Petrarca personificaties van ratio en emoties op, die concrete gevallen van het omgaan met voor- en tegenspoed bespreken. Hij geeft richtlijnen voor het omgaan met de willekeur van Vrouwe Fortuna, daarbij leunend op zowel christelijk gedachtegoed als dat van filosofen uit de Oudheid. Dit boek, een van de meest gelezen werken tijdens de Renaissance, is nu eindelijk beschikbaar in hedendaags Nederlands.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.