Bedreigde vogels in Nederland

Vogels van de Rode Lijst in hun leefgebied

Ruud van BeusekomRuud FoppenRobert KwakJip Louwe KooijmansKees de Pater

Bedreigde vogels in Nederland

gebonden: € 24.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-5011-668-8, 176 blz., November 2018 UITVERKOCHT!

Uitgever: KNNV Uitgeverij

beschrijving

Het gaat met veel van onze vogels niet goed in Nederland. Hun leefgebieden en voedsel bronnen staan onder druk. Dit boek is geheel gewijd aan die bedreigde vogelsoorten en hun leefgebieden, van huismus tot draaihals en van grutto tot oehoe. Sommige zijn nog algemeen, andere zeldzaam. Het is geen somber boek: het laat zien wat er mis is, maar ook wat we kunnen doen om vogels te beschermen.

‘Bedreigde vogels in Nederland’ behandelt de soorten per landschapstype: stad, bos, duin en kust, heide en hoogveen, moeras, en boerenland. Bij elk daarvan geven de auteurs aan welke Rode en Oranje Lijstsoorten er leven, wat hun trend is, welke maatregelen er mogelijk zijn en waar je de hotspots in Nederland vindt.

De boodschap is helder: de kwaliteit van onze natuur moet verbeteren. Dit boek toont overtuigend aan waarom dat belangrijk is. Het luidt de alarmklok, maar biedt vooral ook perspectief. Voor de vogels, maar uiteindelijk ook voor natuur en landschap als geheel – en voor onszelf.

Dit boek is geheel gewijd aan de soorten waarmee het slecht gaat: vogels van de Rode Lijst in hun leefgebied. Het boek laat zien wat er mis is, maar ook wat we kunnen doen om vogels te beschermen.

Verder in dit boek:

• Beschrijft niet alleen broedvogels, maar ook doortrekkers, overwinteraars en soorten die bijna bedreigd zijn
• Concrete suggesties voor beschermingsmaatregelen per landschapstype
• Rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen, grafieken en verspreidingskaarten
• Voor vogelaars, terreinbeheerders, natuuradviseurs, beleidsmakers en iedereen met hart voor vogels, natuur en landschap

De auteurs zijn werkzaam bij Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met illustraties van Elwin van der Kolk.

Trefwoorden: bedreigde vogels, Rode Lijst, Oranje Lijst, trends, vogelbescherming, natuurbescherming, natuurbeheer, natuurbeleid, landschapsbeheer

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

verdere bijzonderhedenVeel Nederlandse vogelsoorten zijn bedreigd. Het boek ‘Bedreigde vogels in... lees de hele tekst

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.