Fragmenten uit mijn leven

Albert de Jong

paperback/ gebrocheerd: € 20,00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 978-90-79395-34-7, geïllustreerd, 304 blz., december 2017
Formaat: 21,0 (h) x 14,8 (b) x 2,7 (d) cm. Gewicht: 600 gram.

Uitgever: Kelderuitgeverij

woord vooraf: Rudolf de Jong

nawoord: Arthur Lehning

Herinneringen van Albert de Jong

De anarchist Albert de Jong (1891-1970) speelde een belangrijke rol in het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, de door het anarchisme geïnspireerde vakbeweging, en in de Internationale Antimilitaristische Vereniging in het Nederland van de vorige eeuw. Zijn fascinerende herinneringen verschenen in het, mede door hem geredigeerde, tijdschrift Buiten de Perken van 1961-1964. Hij schetst zijn jeugd in een arbeidersgezin in Amsterdam, te midden van aanhangers van Domela Nieuwenhuis, zijn kweekschooljaren, zijn ontslag als onderwijzer omdat hij in een vrij huwelijk samenwoonde en geeft vervolgens een beeld van de vooroorlogse anarchistische en antimilitaristische beweging; niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Zijn herinneringen zijn doorspekt met kenmerkende en vaak humoristische anekdotes.

Rudolf de Jong, zijn zoon, schreef de uitgebreide inleiding waarin hij de herinneringen van zijn vader aanvult.
De toespraak van Arthur Lehning bij de crematie van Albert de Jong is opgenomen als nawoord.‘Ik zie mijn vader in de eerste plaats als een propagandist,
Een propagandist - niet voor een partij of een organisa-
tie - maar voor een overtuiging, een idee. … Hij was socialist en propagandist in de ouderwetse zin van die woorden, dat wil zeggen, het vulde zijn gehele leven en dat met grote felheid.’

‘Hoewel de idee voor hem belangrijker was dan de orga-nisatie, en hij zich als schrijver en spreker makkelijk los had kunnen maken van organisatorische rompslomp, heeft hij het tegenovergestelde gedaan. Hij was een geboren organisatieman, met grote zin voor accuratesse
en orde. Juist in dit opzicht heeft hij de bewegingen die hij toegedaan was grote diensten bewezen. … Proudhons woord “l’anarchie, c’est l’ordre” was hem op het lijf geschreven. … [en] hoewel hij Bakoenin als de grote voorganger van zijn syndicalistische opvatting zag, [paste] Proudhons conceptie van het anarchisme - met de gedachte van het vrije contract tussen vrije en gelijke individuen - meer bij zijn persoonlijkheid … dan Bakoenins sociale en spontane anarchisme.’

Rudolf de Jong, Over mijn vader Albert Andries de Jong (1891-1970).

‘Hij kwam uit een socialistisch arbeidersmilieu, zijn ouders waren vrijdenkers en aanhangers van Domela Nieuwenhuis; zijn vader werd bij de algemene werk-staking in 1903 ontslagen. Opgegroeid in dit milieu is hij geheel natuurlijk, ik zou willen zeggen vanzelf, tot een anarchistische wereldbeschouwing gekomen; niet als gevolg van een theoretisch gefundeerde overtuiging, maar vrijwel als iets aangeborens, iets vanzelfsprekends en harmonisch geïntegreerd in zijn persoonlijkheid en in zijn leven. Zo alleen kan, geloof ik, iets worden verklaard van de uitzonderlijke eenheid van zijn leven en van zijn
ideeën, en het heeft hem waarschijnlijk geen moeite gekost alles ondergeschikt te maken aan zijn ideeën, die hij met grote consequentie, zonder te transigeren, onbaatzuchtig, zonder enig materieel voordeel of persoonlijk belang een geheel leven heeft voorgestaan.
Op verschillende wijze, naar gelang van wisselende omstandigheden, heeft hij zijn ideeën naar voren gebracht, maar hij heeft ze nooit verloochend. Misschien met één uitzondering: het geheelonthoudersideaal
liet hij reeds vroeg varen en voor de rest van zijn leven
heeft hij intens genoten van het samenzijn bij een glas wijn.’
Arthur Lehning , In Memoriam Albert de Jong

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.