Onderdrukking en vrijheid

Filosofische en politieke geschriften

Simone Weil

paperback/ gebrocheerd: € 17.50

ISBN: 978-90-79395-37-8, geïllustreerd, 284 blz., December 2018
Formaat: 21.0 (h) x 14.8 (b) x 2.4 (d) cm. Gewicht: 460 gram.

Uitgever: Kelderuitgeverij

inleiding: Dr Thomas Decreus; Johny Lenaerts

vertaald door: Johny Lenaerts

7 politiek-filosofische artikelen van Simone Weil

Zeven artikelen van de Frans-Joodse filosofe Simone Weil. Voor het eerst in het Nederlands vertaald. Niet beter te illustreren dan door de volgende fragmenten uit haar geschriften.

En toch kan niets ter wereld de mens het gevoel ontnemen dat hij voor vrijheid geboren is. Wat er ook moge gebeuren, nooit kan hij het knechtschap verdragen; want hij kan denken. Hij heeft nooit opgehouden te dromen van een grenzeloze vrijheid, hetzij in de vorm van een geluk dat voorbij is en waarvan hij als straf beroofd werd, hetzij in de vorm van een toekomstig geluk dat hem gebracht zal worden door middel van een pact met een mysterieuze voorzienigheid. Het door Marx voorgestelde communisme is de jongste vorm van deze droom. Deze droom is steeds vruchteloos gebleken, net als alle dromen, of wanneer hij een troost was, dan enkel als opium. Het wordt tijd niet langer van vrijheid te dromen en te besluiten de vrijheid te denken.
Over de oorzaken van vrijheid en maatschappelijke onderdrukking (1934)

We zouden moeten proberen ons de volle vrijheid duidelijk voor te stellen, niet in de hoop er eens te belanden maar in de hoop een vrijheid te bereiken die minder onvolmaakt is dan onze huidige situatie; want het beste is alleen door het volmaakte denkbaar.
Men kan zich geen grotere tegenstelling tot dit ideaal voorstellen dan de vorm die onze moderne beschaving … [nu] aangenomen heeft. Nooit was het individu zo volkomen aan een blind collectief overgeleverd en nooit zijn de mensen er minder toe in staat geweest niet alleen hun handelen aan hun denken te onderwerpen, maar om überhaupt te denken. De begrippen onderdrukkers en onderdrukten, het klassenbegrip, dat alles verliest vrijwel elke betekenis, zozeer is de onmacht en de angst van alle mensen tegenover de maatschappelijke machinerie duidelijk geworden … een machinerie die verblinding, domheid, corruptie, machteloosheid en vooral verwarring voortbrengt.
Over de oorzaken van vrijheid en maatschappelijke onderdrukking. (1934)

Het onderworpen zijn van het grootste aantal aan het kleinste, dit fundamenteel gegeven van haast elke menselijke organisatie, is iedereen die nadenkt blijven verbazen.
Meditatie over volgzaamheid en vrijheid. (1937)

Zo vernietigt het geweld iedereen die ermee in aanraking komt. Uiteindelijk wordt ze een externe macht, zowel voor degene die ze uitvoert als voor degene die ze ondergaat; zo ontstaat het idee van het lot waarvoor daders en slachtoffers in gelijke mate onschuldig zijn, overwinnaars en overwonnenen broeders in dezelfde ellende.
De Ilias of het gedicht van het geweld. (1939)

Iemand die tot een partij toetreedt heeft waarschijnlijk in de actie en de propaganda van deze partij dingen ontdekt die hem goed of juist lijken. Maar hij heeft nooit het standpunt van de partij over alle problemen van het openbare leven onderzocht. Door lid te worden … accepteert hij standpunten waar hij geen weet van heeft. Zo onderwerpt hij zijn denken aan de autoriteit van de partij. Wanneer hij deze standpunten langzaam leert kennen, zal hij ze zonder onderzoek overnemen.
Aantekening over de algemene afschaffing van de politieke partijen. (1943)

Als men eenmaal besloten heeft te ageren bestaat er op het vlak van de actie geen enkel probleem om de hoop intact te houden, zelfs indien een kritisch onderzoek aangetoond heeft dat daar weinig redenen voor bestaan; dat is de essentie van moed.
Perspectief. (1933)

Thomas Decreus (1984) is historicus, filosoof en journalist voor DeWereldMorgen.be. In 2013 publiceerde hij Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet en in 2016 samen met Christophe Callewaert, Dit is morgen.

Johny Lenaerts (1952) is publicist en vertaler. Hij vertaalde o.m.
Siegbert Wolf, Open de poorten van de vrijheid. Milly Witkop
(1877-1955), anarchiste en feministe en Rudolf Rocker, Onder Joodse arbeiders.

www.kelderuitgeverij.nl

Figuren/plaatjes:


achterzijde
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.