paperback/ gebrocheerd: € 8,95
ISBN: 978-94-6365-057-1, 64 blz., mei 2018, Fries
Formaat: 21,5 (h) x 14,5 (b) x 0,7 (d) cm. Gewicht: 112 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Frysk, jeugd, ferhalen, ferneamde Friezen, LêsNo-projekt, fuortset ûnderwiis, game, US: Lân fan Taal

Seis oansprekkende ferhalen oer ferneamde Friezen

Yn Nei de top fertelle seis skriuwers ferhalen oer seis ferneamde Friezen: Abe Lenstra, Maurits Escher, Mata Hari, Grutte Pier, Eise Eisinga en Doutzen Kroes. Se binne yn opdracht skreaun foar it LêsNo-projekt, in lêsbefoarderingsprojekt foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.
De ferhalen slute oan by de game US: Lân fan Taal, ûntwikkele troch Grendel Games, yn gearwurking mei de Afûk en de Fryske Akademy. US: Lân fan Taal is in game oer de stêd Ljouwert, dy'tst op dyn smartphone spylje kinst. Slagget it dy om de kontrôle oer Ljouwert te krijen en dêrmei it geheim te ûntraffeljen?

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:


Achterkant

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.