De Chinese fascinatie voor de Geest

Nei ye, de werking van het innerlijk

Drs. Dianne Sommers

De Chinese fascinatie voor de Geest

gebonden: € 44.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-74020-01-5, 158 blz., August 2007, Verscheidene talen
Formaat: 22.5 (h) x 22.5 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 839 gram.

trefwoorden: 'Dianne Sommers' boek 'Chinese fascinatie voor de geest' 'nei ye' filosofie acupunctuur nei ye guanzi sommers burchard mansveld beck

beschrijving

Onlangs is de eerste uitgave van het boek 'De Chinese Fascinatie voor de Geest' verschenen. Het is geschreven door Dianne Sommers als afstudeerscriptie voor de studie wijsbegeerte aan de UvA en heeft als onderwerp een tekst die aan de basis staat van zowel het daoïsme als van het Chinese medische denken: de Nei ye (ofwel de werking van het innerlijk).

Het boek bevat de eerste Nederlandse vertaling van de klassiek Chinese tekst Nei ye met daarbij een uitgebreide inleiding, een filosofische interpretatie en een nader onderzoek naar de betekenis van de tekst. Deze Nei ye ofwel ‘de werking van het innerlijk’ is een relatief korte tekst met ongeveer 1600 karakters. Het werk is samengesteld ongeveer rond 350 vC, min of meer gelijktijdig met de Zhuangzi en iets eerder dan de Laozi, twee andere klassieke meesterwerken uit de Chinese literatuur. In de eerste eeuw vC werd de Nei ye opgenomen in een verzamelbundel, waardoor de tekst als zelfstandig geschrift min of meer uit beeld verdween. Deze bundel - de Guanzi - werd toegeschreven aan een beroemde staatsman uit de zesde eeuw vC genaamd Guan Zhong. Doordat geschriften die in deze compilatie waren opgenomen een grote variëteit hadden, kreeg de Nei ye tekst door de eeuwen heen niet bijzonder veel aandacht. Pas in de twintigste eeuw is de interesse voor zowel het boek Guanzi als voor de tekst Nei ye toegenomen.

In het boek Guanzi worden allerlei onderwerpen beschreven die op de een of andere manier met bestuur en regering van het land te maken hebben. De Nei ye tekst heeft daar slechts indirect betrekking op. Belangrijker is een meer esoterische kant die altijd op de achtergrond gebleven is. In de Nei ye wordt een nauwkeurige beschrijving gegeven van de wijze hoe de mens - via een proces van lichamelijke cultivering en spirituele ontwikkeling - innerlijke vervolmaking kan bewerkstelligen. De aandacht voor boek Guanzi was in de Chinese historie vooral gericht op de politieke en bestuurlijke betekenis van het werk. Mede hierom is de Nei ye niet gezien (en dus ook niet op deze wijze becommentarieerd en toegelicht) als een persoonlijk ontwikkelingstraject van de mens.

Het Chinese denken zag - ten tijde van de Nei ye - het terrein van goden en geesten als afgescheiden van de mensen. Eigenschappen die aan deze geestelijke wereld werden toegeschreven (macht kunnen uitoefenen op anderen, fysieke onaantastbaarheid of bijzondere kennis) kon een mens niet verwerven. De Nei ye breekt met deze gedachte en geeft als een van de eerste teksten in de Chinese geschiedenis een nieuwe invalshoek op de mens en op hetgeen hij vermag. Doordat zijn oorsprong niet alleen in het aardse, maar ook in het hemelse aspect wortelt, zijn menselijke mogelijkheden groter dan gedacht. Door cultivering van zijn innerlijk is de mens in staat om de eigenschappen van de geestelijke wereld te verwerven. Karakteristieken van de goden die als onbereikbaar ervaren werden komen zo de menselijke wereld binnen.
De Nei ye staat daarmee aan het begin van een nieuwe stroming, waarbij een begin wordt gemaakt met het slechten van de barrière tussen mens en de geestenwereld. Het wordt het vroegste en tevens meest invloedrijke model van ‘een belichaamd zelf’ genoemd, waarbij een eenheid van lichaam en geest wordt benadrukt. Het proces van zelfcultivering beoogt een transformatie van de mens op beide terreinen, waardoor bijzondere lichamelijke én geestelijke eigenschappen verkregen kunnen worden.
Om deze reden is de Nei ye een belangrijke tekst in de Chinese filosofie. Het cultiveringaspect van de mens zoals hierin beschreven wordt in later tijden zeer invloedrijk en speelt dan een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de correlatieve filosofie en het medische denken. De kernbegrippen die in de Nei ye een belangrijke rol spelen (zoals jing, qi en shen: de essentie, vitale energie en geest) komen enkele eeuwen later in de klassieke Chinese medische teksten naar voren als de bepalende substanties van de mens.
Verschillende auteurs hebben gewezen op de tekstuele en literaire overeenkomsten van de Nei ye met de Laozi. Parallellen zijn aanwezig in schrijfstijl, retoriek en argumentatie. De Laozi wordt vaak als de basistekst van het daoïsme gezien. Het is echter iets later geschreven, waardoor de Nei ye te zien is als voorloper van deze beroemde tekst. De Nei ye staat zo niet alleen aan de basis van één van de klassiekers uit de wereldbibliotheek, maar toont tevens fundamentele uitgangspunten uit de ontstaanstijd van het daoïsme.

Meer teksten en voorbeelden:

China Nu: Aansporing tot zelfonderzoekIn het oude China, zo rond de vierde eeuw v.Chr., dacht een groep intellectuelen... lees de hele tekstHuang Ti:Het gebeurt niet vaak dat een Nederlandse, praktizerende acupuncturist(e) een... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.