Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijk denken

deel I: van Dales tot Kant Eerste afdeling De Griekse Wijsbegeerte

Rommert Casimir

Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijk denken

paperback/ gebrocheerd: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-94-92575-82-1, 278 blz., November 2017
Formaat: 22.5 (h) x 16.0 (b) x 2.5 (d) cm. Gewicht: 400 gram.

Uitgever: Calbona Uitgeverij

bewerkt door: Wijnand Cornelis van de Meeberg

beschrijving

Het boek, waarvan hier het eerste deelt de lezer aangeboden wordt, verschijnt zonder enige pretentie. Het beoogt, een beetje thuis te brengen in de geschiedenis van de wijsbegeerte; meer niet.
Op oorspronkelijkheid maakt het geen aanspraak. Vrucht van zelfstandig onderzoek kan het evenmin zijn. Ik heb getracht, het naar de beste bronnen te bewerken, en met het oog op de lezerskring zo eenvoudig mogelijk te zijn. De deskundige lezer doet daarom beter het niet ter hand te nemen. De noten, de verklaringen, de vertalingen, vermoeien hem. De samenvattingen heeft hij niet nodig. De korte omraming der historie kan hij missen. Maar dat alles scheen nodig voor de lezers die Redactie en schrijver zich voorstelden.
Eveneens heb ik geprobeerd door herhalingen en terugwijzingen geleidelijk hoofdzaken bij te brengen en heb ik gemeend, in 't begin wat uitvoeriger te moeten zijn. De welwillende lezer zal zien, dat het gedeelte, handelend over de Griekse wijsbegeerte, ook min of meer als inleiding is bedoeld.
Ernstig heb ik getracht een Hollands werkje te leveren, door Hollandse parallellen te zoeken en de plaats van ons land in de geschiedenis aan te wijzen.
Tevens is het mijn streven geweest, de lezers zoveel mogelijk te doen komen in de gedachten van de schrijvers, het vreemde of schijnbaar dwaze van vele systemen af te nemen.
Of ik dan alles bereikt heb, wat ik gewild heb? Dat is verre. Nu het boek voor mij ligt, begrijp ik pas, hoe ver ik gebleven ben beneden mijn ideaal. Dat ik er niet nog verder van afgebleven ben, dank ik mee aan de vele ondersteuning, mij geworden.
Niet zonder schroom geef ik dit boek in 't licht. Zo het lezen de lezer iets geeft van de vreugde die mij het schrijven schonk, dan zal hij toch zijn geld en tijd niet geheel beklagen.

Rommert Casimir
Den Haag, maart 1908.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.