From Harmony to Chaos

Le Corbusier, Varèse, Xenakis and Le poème électronique

Jan de HeerKees Tazelaar

From Harmony to Chaos

gebonden: € 47.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-71346-49-1, 304 blz., May 2017, Engels
Formaat: 26.5 (h) x 21.3 (b) x 2.3 (d) cm. Gewicht: 1079 gram.

vertaald door: Donald Gardner; Nina Woodson

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

beschrijving

"Le poème électronique" staat bekend als de multimediavoorstelling die op de Wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel in het Philipspaviljoen vertoond werd. Het visuele deel was bedacht door de architect en schilder Le Corbusier.
Samen met Iannis Xenakis was hij ook de ontwerper van het Philipspaviljoen. Het muzikale deel van dit Poème bestond uit twee gedeelten: een elektronisch stuk gecomponeerd door Xenakis dat bij het binnengaan van de voorstelling werd afgespeeld en een acht minuten durend elektronisch werk van Edgard Varèse. De gehele voorstelling werd volledig automatisch afgedraaid.

Over deze voorstelling gaat dit boek niet. Philips had voor haar presentatie op de Wereldtentoonstelling van meet af aan een eigen idee over een spel van kleur–licht–geluid, dat botste met de plannen van het "stel artiesten" waarmee het in zee was gegaan.
Het bedrijf liet de ontwerpers echter tot in een zeer laat stadium van de realisatie in de waan dat hun plannen uitgevoerd konden worden. Uiteindelijk gingen Le Corbusiers visuele show en Xenakis' muzikale bijdrage daardoor te gronde: op de Wereldtentoonstelling 1958 werd een Philips-versie van Le poème électronique vertoond.

Op basis van een nauwkeurige analyse van het oorspronkelijke scenario van Le Corbusier wordt in Van harmonie naar chaos een volledig nieuwe reconstructie voorgesteld van Le poème électronique. De structuur en ontstaansgeschiedenis van het Poème worden besproken tegen de achtergrond van de conceptuele uitgangspunten van de drie betrokken ontwerpers. Centraal daarin staat Le Corbusiers idee over een synthèse des arts, in dit geval de synthese van architectuur, beeldende kunst, film, gesproken woord en muziek.
"Le poème électronique" markeerde voor Varèse het moment waarop hij aan het einde van zijn carrière nog net een aantal van zijn utopieën over ruimtelijke muziek werkelijkheid zag worden. Tegelijkertijd legde het experiment met ruimtelijke weergave voor Xenakis de basis voor aspecten van de muziek die hij in de decennia daarna zou componeren.

Jan de Heer, architect, schreef eerder De architectonische kleur: De polychromie in de puristische architectuur van Le Corbusier. Kees Tazelaar, componist, is auteur van On the Threshold of Beauty: Philips and the Origins of Electronic Music in the Netherlands 1925–1965.

Le poème électronique is generally known as the multimedia event presented in the Philips Pavilion at the Brussels World's Fair of 1958. The visual part of the Poème was conceived by the architect and painter Le Corbusier. He was also responsible, in partnership with Iannis Xenakis, for the design of the Philips Pavilion. The musical part consisted of a short electronic piece composed by Xenakis that was played as the public entered the space and an eight-minute electronic work by Edgard Varèse. The entire performance was fully automated.
This book however is not about that performance. From the start Philips had its own idea for a spectacle with colour, light and sound, which was incompatible with the plans of the "bunch of artists" that it had set out with. It was only at a very late stage in the realization that the company disabused them of the belief that their plans would be implemented. In the end Le Corbusier's visual show and Xenakis's musical contribution were wrecked: it was Philips's version of Le poème électronique that was shown at the 1958 World's Fair.
From Harmony to Chaos offers an entirely new reconstruction of Le poème électronique on the basis of an in-depth analysis of Le Corbusier's original scenario. The structure and genesis of the Poème are discussed against the background of the conceptual viewpoints of the three artists concerned. Pivotal in this discussion is Le Corbusier's notion of a synthèse des arts, in this case the synthesis of architecture, the visual arts, film, spoken word and music. For Varèse Le poème électronique represented the moment at the end of his career when he witnessed the realization of a number of his utopian ideas about spatial music. As for Xenakis, the experiment with spatial reproduction formed the basis of aspects of the music that he would go on to compose in the years that followed.

Jan de Heer, architect, is the author of The Architectonic Colour: Polychromy in the Purist Architecture of Le Corbusier.
Kees Tazelaar, composer, is the author of On the Threshold of Beauty: Philips and the Origins of Electronic Music in the Netherlands, 1925-1965.

Inkijkexemplaar:

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

Van harmonie naar chaos

gebonden: € 47.00
"Le poème électronique" staat bekend als de multimediavoorstelling die op de Wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel in het Philipspaviljoen ...

Meer boekennieuws op Facebook.