Nijverheid op windkracht

Energietransities in Nederland 1500-1900

H. Kaptein

gebonden: € 39,00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 978-90-8704-683-5, geïllustreerd, 512 blz., oktober 2017
Formaat: 25,0 (h) x 17,0 (b) x 4,5 (d) cm. Gewicht: 1084 gram.

trefwoorden: energietransitie economische geschiedenis nijverheid industrialisering windmolens molinologie geschiedenis van molens windmolenrevolutie windmolenindustrie mechanisering van de productie Hollandse geschiedenis Zaanstreek stoommachines windkracht economische groei Gouden Eeuw handelsgeschiedenis zestiende eeuw zeventiende eeuw achttiende eeuw Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Vroegmoderne Tijd geschiedenis van energie waterbeheer technologische ontwikkeling techniekgeschiedenis

beschrijving

Vanaf 1600 voltrok zich in ons land een ware windmolenrevolutie. Deze maakte het niet alleen mogelijk dat meren werden drooggemalen, maar ook dat mechanisatie in het productieproces op veel grotere schaal werd toegepast. Hiermee begon de zegetocht van een windmolenindustrie die nergens ter wereld haar gelijke had. Zij leverde een essentiële bijdrage aan de uitzonderlijke welvaartsgroei in de Republiek. Dit grote succes biedt op zijn beurt een belangrijke verklaring voor de late en trage overgang naar het 'stoomregime' in de negentiende eeuw. Dit boek belicht de overgang, het verdere verloop en de historische betekenis van beide energietransities. Het kenmerkt zich door een veelzijdige benaderingswijze en een bredere geografische spreiding. Inzicht en verklaringen worden gezocht in zowel de veranderlijke omstandigheden als in de deelnemende personen. Omdat de windmolenindustrie zich ook in steden en buiten Holland verspreidde, reikt het verhaal veel verder dan de Zaanstreek.

Inkijkexemplaar:

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.