Tussen Vlaanderen en Saksen

Uit de verspreide geschiedkundige opstellen van A.C.F. Koch (1923-1990)

A.C.F. Koch

Tussen Vlaanderen en Saksen

gebonden: € 39.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6550-245-2, 320 blz., June 1992
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 3.2 (d) cm. Gewicht: 600 gram.

trefwoorden: stadsgeschiedenis stadsvorming bestuurlijke ontwikkeling Deventer Vlaanderen Saksen Walcheren Gent Brugge burgraaf ambtenarenapparaat topografie ...

beschrijving

De indrukwekkende omvang van Anton Kochs geschiedkundige oeuvre stelde de redactiecommissie ruimschoots in de gelegenheid aan de grote thematische verscheidenheid ervan recht te doen, nochtans zonder dat zij al te vaak een moeilijke keus tussen twee of meer artikelen op een bepaald gebied moest maken. Het in het oog springende bestaan van twee favoriete aandachtsgebieden van de auteur, Vlaanderen enerzijds en Deventer met zijn achterland 'Saksen' anderzijds, kwam als vanzelf in de selectie tot uitdrukking. Het leidde mede tot de gekozen titel van de bundel. Kochs aandacht voor stedelijke ontwikkeling in de vroege middeleeuwen, zijn aanvankelijk vooral institutioneel-historische oriëntatie en zijn op den duur zich ontplooiende belangstelling voor de cultuurhistorische en de sociaalhistorische aspecten van de late middeleeuwen en de vroege moderne tijd, alle zijn ze in de gemaakte keus weerspiegeld. De bereikbaarheid van de oorspronkelijke publicaties - de auteur lijkt een zekere voorkeur voor minder in het oog springende tijdschriften te hebben gehad - werd meegewogen, maar de redactiecommissie hanteerde die afweging nooit als belangrijkste criterium tot opname. Veel van Kochs geschriften hebben jaren na hun verschijnen nog niets van hun waarde verloren en zullen hun actualiteit zeker nog lang behouden. Op enkele onderdelen heeft de kritiek zijn onderzoeksresultaten echter niet aanvaard. Ook enige van de hier herdrukte studies bevatten zulke onderdelen. In die gevallen wegen naar het oordeel van de redactiecommissie de waarde van het betreffende artikel in zijn geheel alsmede de originaliteit van Kochs benadering en presentatie daar zozeer tegen op, dat opname zonder meer gerechtvaardigd is.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveA.C.F. KOCH, Het land tussen Schelde en Dender voor de inlijving bij Vlaanderen  ... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.