Licht op Deventer 5

De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, Boek 5 (1578-1619)

Jacobus Revius

ingenaaid: € 29,00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 978-90-6550-508-8, 192 blz., juni 1995
Formaat: 24,0 (h) x 16,0 (b) x 1,9 (d) cm. Gewicht: 200 gram.

trefwoorden: Deventer Overijssel historiografie geschiedschrijving stadsgeschiedenis lokale geschiedenis Hanze regionale geschiedenis Jacobus Revius Daventria Illustrata egodocument predikant dominee calvinisme theologie humanisme historische letterkunde kerkgeschiedenis Universiteit Leiden beleg van Deventer Renneberg zestiende eeuw zeventiende eeuw

beschrijving

Hoewel Jacobus Revius (1586-1658) vele jaren van zijn leven buiten Overijssel heeft doorgebracht, voelde hij zich een echte zoon van dit gewest en een Deventenaar in hart en nieren. Zijn moeder, Cornelia Heynck, was een telg uit een oude Deventer familie. De stad Deventer betaalde zijn theologische opleiding aan de Leidse universiteit en stelde hem in 1614 als predikant aan. Daarnaast kreeg hij de zorg voor de stedelijke bibliotheek en was hij lid van de schoolraad. Als begaafd theoloog en begenadigd spreker en schrijver speelde hij een belangrijke rol in het kerkelijk leven van de Republiek. Eén van Revius' bekendste werken is zijn in 1951 in Leiden uitgegeven geschiedenis van Deventer, Daventria Illustrata. Hierin komt hij naar voren als een vrome, calvinistische en vooral vaderlandslievende, liever gezegd vaderstadslievende auteur, maar ook als Latinist, humanist en historicus. In boek V, nu voor het eerst in een volledige Nederlandse vertaling uitgegeven, beschrijft Revius de periode van het beleg van Deventer door Rennenberg (augustus 1578) tot het einde van 1618, toen de nationale Synode van Dordrecht in volle gang was. De vertaling is voorzien van (beknopte) zakelijke en historische annotaties. Revius' grote vertrouwdheid met de eigentijdse geschiedenis van Deventer en het omliggende gewest en de persoonlijke gezichtshoek van waaruit hij de ontwikkelingen gadeslaat en verklaart, maken van boek V een uitzonderlijk werk.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.