Het platteland in een veranderende wereld

Boeren en het proces van modernisering. Opstellen aangeboden aan prof.dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Sociale en Economische Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden

H. Diederiks

ingenaaid: € 29,00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 978-90-6550-388-6, 348 blz., juni 1994
Formaat: 24,0 (h) x 16,0 (b) x 3,4 (d) cm. Gewicht: 600 gram.

trefwoorden: landbouwgeschiedenis modernisering platteland agrarische geschiedenis boeren rogge-beschot arbeidsverdeling proto-industrialisatie sociale geschiedenis economische geschiedenis ecologische geschiedenis textielnijverheid racisme kolonialisme Holland Friesland Zeeland Groningen Derde Wereld Mexico Nederlands-Indië Noord-Amerika Japan Griekenland Europa huldebundel

beschrijving

Opstellen aangeboden aan professor dr. Hille de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Op 4 november 1994 nam Hille de Vries afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn directe medewerkers hebben het initiatief genomen om hem bij die gelegenheid een bundel met bijdragen van vakgenoten aan te bieden. Hille de Vries promoveerde in 1971 op een onderzoek naar de invloed van de agrarische depressie in het laatste kwart van de negentiende eeuw op de ontwikkelingen in een Friese plattelandssamenleving. Ook daarna heeft de agrarische geschiedenis steeds een bijzondere plaats ingenomen in het onderzoek en onderwijs van professor de Vries. Het thema van de bundel is dan ook: boeren, platteland en het proces van modernisering. In de historiografie is veelal het accent gelegd op de rol van steden als het gaat om processen van economische groei, van het introduceren van nieuwe sociale en politieke verhoudingen en van nieuwe culturele uitingen. Het platteland werd buiten beschouwing gelaten, of slechts gezien als remmende factor. Deze bundel gaat in op de betekenis van het platteland, zijn instellingen, zijn economie en zijn bewoners in het proces van modernisering. De nadruk ligt in deze bundel op de Nederlandse ontwikkelingen sedert de vroegmoderne periode, maar er zijn ook bijdragen die internationale en niet-Westerse aspecten behandelen. De bundel biedt zo een scala aan nieuwe en verrassende inzichten in de rol van het platteland in een veranderende wereld.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveHERMAN DIEDERIKS, Boeren en modernisering, een inleiding   B.H. SLICHER VAN... lees de hele tekst

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.