De wereld van het middeleeuwse kind

[= themanummer Madoc 11 (1997) 4]

Anne Houk Jong

De wereld van het middeleeuwse kind

ingenaaid: € 10.00

ISBN: 978-90-6550-293-3, geïllustreerd, 96 blz., June 1997 UITVERKOCHT!

trefwoorden: sociale geschiedenis mentaliteitsgeschiedenis kind onderwijsgeschiedenis kloosterschool kathedraalschool pedagogiek kinderopvoeding middeleeuws ...

beschrijving

'De Middeleeuwen zijn anders.' Als een van de sterkste voorbeelden van dit mediëvistische dogma gold tot voor kort de positie van het kind in de middeleeuwse samenleving en ideeënwereld. Voor het kind als kind zou in de Middeleeuwen geen plaats zou zijn geweest: kinderen zouden zijn beschouwd en bejegend als kleine volwassenen. Deze misvatting, die enkele decennia geleden school heeft gemaakt dankzij een invloedrijk boek van de Franse historicus Ariès, is nog maar kort geleden definitief ontmaskerd. Dit demasqué heeft inmiddels zijn beslag gekregen in enkele bruikbare syntheses, zoals Shahars Childhood in the Middle Ages (1990) en L'enfance au Moyen Age van Riché en Alexandre-Bidon (1994). De uitdagende stelling van de 'andersheid' van het middeleeuwse kind heeft echter ook tot nieuw onderzoek aangezet en het kind als onderzoeksobject in de belangstelling gebracht. De wereld van het middeleeuwse kind was inderdaad anders, maar niet zo eenzijdig als is verondersteld. Dit themanummer van het tijdschrift Madoc biedt een staalkaart van zulk recent en lopend onderzoek. Specialisten belichten in toegankelijke artikelen verschillende kanten van de middeleeuwse kinderwereld. Deze artikelen worden afgewisseld met sprekende tekstpassages over kinderen, geput uit schriftelijke bronnen van uiteenlopende aard.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveREDACTIE, De wereld van het middeleeuwse kind   ANNEMARIEKE WILLEMSEN, Een... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.