Antieke herinneringsplaatsen

[=Lampas 40 (2007) 4]

Gerard Boter (e.a.)

ingenaaid: € 15,00
ISBN: 978-90-8704-016-1, geïllustreerd, 172 blz., juni 2007
Formaat: 24,0 (h) x 16,0 (b) x 1,7 (d) cm. Gewicht: 200 gram.

trefwoorden: Klassieke Oudheid cultuurgeschiedenis receptie receptiegeschiedenis historiografie canon beeldvorming lieux de mémoire Grieks Latijn Rome Athene archeologie klassieke letterkunde Sappho Parthenon trireme maritieme geschiedenis plataan levenskunst wijsgerige ethiek Socrates Utopia Atlantis Arcadië Forum Romanum Colosseum Pompeii Claudianus Hella Haasse ondergangsdenken

beschrijving

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Lampas verschijnt een bijzonder themanummer waarin alle in het tijdschrift vertegenwoordigde vakken aan bod komen: Grieks, Latijn, Oude Geschiedenis, Klassieke Archeologie en Antieke Wijsbegeerte. In een aantal essays wordt onderzocht hoe de herinnering aan de Oudheid vorm krijgt in de huidige cultuur, en hoe zich dat verhoudt tot wat de wetenschap erover te zeggen heeft. Hierbij moet 'herinnering' natuurlijk niet letterlijk worden opgevat: het gaat om datgene wat in een lang proces van traditie is overgeleverd, niet alleen binnen de vakwetenschap, maar binnen de cultuur als geheel. De term 'herinneringsplaatsen' is ontleend aan Pierre Nora's lieux de mémoire.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveGERARD BOTER/EMILY HEMELRIJK/RUURD NAUTA, Van de redactie   RUURD NAUTA, Inleiding  ... lees de hele tekst

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.