Vrome Vrouwen

Betekenissen van geloof voor vrouwen in de geschiedenis

Mirjam Cornelis

Vrome Vrouwen

ingenaaid: € 19.00

ISBN: 978-90-6550-530-9, geïllustreerd, 202 blz., June 1996
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 400 gram.

trefwoorden: vrouwengeschiedenis gender religieuzen katholicisme protestantisme kluizenares geloofsleven kerkgeschiedenis religiegeschiedenis biografische ...

beschrijving

In deze bundel staat de betekenis van geloof in het leven van katholieke en protestantse vrouwen centraal. Hoe zochten en bepaalden vrouwen een positie binnen hun geloofsgemeenschap? In hoeverre was hun religieuze betrokkenheid een drijfveer en legitimatie voor hun handelen en spreken? Voor vrouwen blijkt religie een paradoxale betekenis te hebben. Enerzijds kregen vrouwen een ondergeschikte plaats toebedeeld door het leergezag en werden zij als onmondigen behandeld. Anderzijds grepen vrouwen het geloof juist aan als fundament voor hun levensinvulling en ontleenden zij er een identiteit aan. Deze tegenstelling wordt in een inleiding nader uitgewerkt en vormt de leidraad voor de afzonderlijke artikelen. Vier biografische schetsen van vrouwen in wier leven het geloof een belangrijke rol speelt, geschreven door de journaliste Anja Roubos, verlevendigen de bundel en onderstrepen de actualiteit van het thema religie.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveMARJET DERKS/MARIT MONTEIRO, 'Met wijsheid opent zij haar mond'. Vroomheid,... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.