Een nieuwe filosofie van de mens & het humanisme - Mr Hans L.M. Dassen

Hans L.M. Dassen

Een nieuwe filosofie van de mens & het humanisme -  ...

paperback/ gebrocheerd: € 16.50

ISBN: 978-90-8666-191-6, geïllustreerd, 190 blz., April 2017
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.5 (d) cm. Gewicht: 400 gram.

e-Boek (ePub): € 7.95

ISBN: 978-90-8666-292-0, geïllustreerd, 190 blz., April 2017

Uitgever: Boekenplan

Een nieuwe filosofie van mens & humanisme

Op 10 december 2006 vond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam een forumdiscussie plaats over ‘het bewustzijn’ en ‘de vrije wil’. De Engelse psycholoog Susan Blackmore stelde daarbij dat er volgens haar alleen maar ‘ervaring’ bestaat en dat we de rest maar moesten vergeten. Neurowetenschappers Victor Lamme en Dick Swaab scherpten deze discussie in de afgelopen jaren aan. In recente publicaties doen zij verdere afbreuk aan het idee dat er een vrije wil bestaat.

Oude filosofie
‘Een nieuwe filosofie van de mens’ laat zien dat vragen over het bewustzijn en de vrije wil ontleend zijn aan de ‘oude filosofie’. Daarin wordt uitsluitend gezocht naar de ‘ultieme kennis’ en het ‘absolute begin’. Vragen die in feite niet te beantwoorden zijn zolang de mens zelf buiten schot blijft.

Het universum bestaat primair uit mensen
De theoretische grondslag voor de nieuwe filosofie werd gelegd door de Amerikaanse filosoof James Joseph Dagenais (1923-1981) die daarbij tot de conclusie komt dat “het universum primair bestaat uit mensen” en dat een filosofie van de mens alleen tot stand kan komen onder haar leiding in een gezamenlijke inspanning met alle wetenschappen, waarbij de totale mens voorwerp van onderzoek dient te zijn. Hij toont aan dat het ‘ik denk dus ik ben-principe’ volstrekt achterhaald is en dat de vraag naar de vrije wil en ons al dan niet gedetermineerd zijn grote ‘onzin’ is.

Humanistische levensovertuiging
De Nederlandse humanist Jaap van Praag (1911-1981) en filosoof Reinout Bakker (1920-1987) hebben de bevindingen van Dagenais verder uitgewerkt, Van Praag voor het Humanisme en Bakker voor de Filosofie van de mens of de Wijsgerige Antropologie, waardoor de Nieuwe filosofie van de mens kan dienen als basis voor een humanistische levensovertuiging.

'Een nieuwe filosofie van mens & humanisme' is geschreven door Hans Dassen de moeite waard om met dit boek kennis te maken.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.