De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht

H. van Engen

De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht

ingenaaid: € 29.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8704-223-3, geïllustreerd, 318 blz., June 2012
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 3.1 (d) cm. Gewicht: 600 gram.

trefwoorden: Paulusabdij Middeleeuwen middeleeuwse geschiedenis kerkgeschiedenis Utrecht benedictijnen benedictijnse abdij abdij van Sint-Paulus abdij ...

beschrijving

Hoewel de Utrechtse Paulusabdij na Egmond de oudste benedictijner stichting is in de noordelijke Nederlanden, resteert er slechts een zeer fragmentarische nalatenschap. Zo dateren de oudste originele archivalia pas van de veertiende eeuw en ook van de bibliotheek is uit de periode voor 1300 slechts een beperkt aantal handschriften overgebleven. In de achttiende en negentiende eeuw werd de kerk van de Paulusabdij gesloopt en van het interieur is zelfs geen enkele afbeelding bekend. Toch blijkt het meer dan de moeite waard om deze fragmentarische overlevering aan een nadere beschouwing te onderwerpen. De bijdragen in deze bundel verschaffen een beter zicht op de rijke geschiedenis van de Paulusabdij dan tot voor kort mogelijk was.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveWoord vooraf   J.A. MOL, Inleiding   CHARLOTTE J.C. BROER, Sporen van Cluny?... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.