Het geloof dat inzicht zoekt

Religieuzen en de wetenschap

Joep van Gennip

ingenaaid: € 25,00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 978-90-8704-181-6, geïllustreerd, 228 blz., juni 2010
Formaat: 24,0 (h) x 16,0 (b) x 2,2 (d) cm. Gewicht: 400 gram.

trefwoorden: natuurwetenschappen wetenschapsgeschiedenis religieuzen kerkgeschiedenis dominicanen franciscanen jezuïeten zusters paters onderwijsgeschiedenis katholieke kerk katholicisme minderbroeders priesterhoogleraren Katholieke Universiteit Nijmegen universiteitsgeschiedenis geschiedwetenschap missiegeschiedenis Athanasius Kircher sj sterrenkunde missionarissen China bètavakken Flores-missie Missionarissen van Steyl godsdienstsociologie katholieke leer wetenschapsbeoefening modernisme cultuurgeschiedenis sociografie pastoraal beleid antropologie

beschrijving

Het geloof dat inzicht zoekt, fides quaerens intellectum, is een uitspraak van de scho­lastieke theoloog Anselmus van Canterbury (1033-1109) die de dubbelzinnige houding weerspiegelt van de katholieke kerk tot de wetenschap. Door de eeuwen heen heeft de kerk wetenschapsbeoefening gestimuleerd, maar even zo vaak ook afgeremd of zelfs tegengewerkt wanneer het eigen dogmatische gedachte­goed in gevaar dreigde te komen. In deze publicatie staat dit spanningsveld centraal en wordt de rol die orden en congregaties in de negentiende en twintigste eeuw daarin speelden, belicht. De bundel opent met twee bijdragen waarin de verhouding van de Neder­landse dominicanen en franciscanen tot wetenschap en universiteit wordt verkend. Het thema wordt verder ontwikkeld vanuit diverse invalshoeken en wetenschappelijke deelgebieden waarin religieu­zen een prominente rol hebben gespeeld: geschied­schrijving en historiografie, missiologie, exacte wetenschappen, antropologie en de godsdienstso­ciologie. De bijdragen laten zien dat religieuzen in alle mogelijke kennisgebieden werkzaam waren, en vaak nog zijn.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveREDACTIE, Woord vooraf   Dominicanen en franciscanen: MARIT MONTEIRO, Hoeders... lees de hele tekst

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.