Het cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555

P.A. Henderikx

Het cartularium van de heren van Veere uit het geslacht  ...

gebonden: € 29.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8704-004-8, geïllustreerd, 407 blz., June 2007
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 4.0 (d) cm. Gewicht: 800 gram.

trefwoorden: historiografie geschiedschrijving oorkonden cartularium rechtsgeschiedenis heren van Veere geslacht van Borsele grondbezit rechten Walcheren ...

beschrijving

In de Gentse Universiteitsbibliotheek bevindt zich een codex met afschriften van 220 oorkonden uit de periode 1282-1481 (1555), uitgevaardigd door zeer verschillende personen en instellingen, die bijna allemaal bestemd waren voor de heren van Veere. De originelen maakten deel uit van het archief van deze heren, waarvan het grootste deel thans niet meer bestaat. Ze betreffen hun rechten en bezittingen op Walcheren en Zuid-Beveland en zijn dus van groot belang voor onze kennis van hun positie in het laatmiddeleeuwse Zeeland en de verhouding tot hun Bourgondische landsheren. Vergelijking van de afschriften in dit cartularium met de tekst van de weinige originelen die wél zijn overgeleverd, toont aan dat de oorkonden nauwkeurig zijn afgeschreven. In de editie worden in de kopnoten de aangetroffen originelen en andere afschriften genoemd. De voetnoten wijzen op inhoudelijke verschillen tussen de teksten in het cartularium en de voorhanden originelen en andere afschriften.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.